Legal services

Services

Իրավաբանական ծառայություններ

Ձեր բիզնեսի վերաբերյալ մեր իրավաբանական թիմի պատկերացումը կօգնի ձեզ հաշվի առնել ձեր գործունեության ոլորտի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հայաստանյան և ԱՊՀ շուկաներին բնորոշ իրավաբանական հարցերը: Մենք տրամադրում ենք բազմակողմանի ծառայություններ՝ ՀՀ և միջազգային օրենսդրության հարցերով:

  • Խորհրդատվություն կորպորատիվ իրավունքի գծով
  • Բարձր մակարդակի պետական կարգավորման դաշտում գտնվող ընկերությունների խորհրդատվություն
  •  Կորպորատիվ կառավարման իրավական խնդիրներ
  • Իրավաբանական օժանդակություն միաձուլումների և ձեռքբերումների և վերակազմակերպման ընթացքում
  • IPO-ների իրավական ուղեկցում:
  • Բոլոր տեսակի պայմանագրերի պատրաստում և վերլուծություն
  • Խորհրդատվություն մտավոր սեփականության խնդիրների շուրջ
  • Խորհրդատվություն տարբեր տնտեսության հատվածների՝ նավթագազային, անշարժ գույքի շինարարական ոլորտների իրավական հարցերով՝
  • Ֆինանսական օրենսդրություն, արժեթղթերի շուկա, ապահովագրություն, բանկային և լիզինգային օրենսդրություն, արտարժութային հարցեր:

Առավել պահանջարկ ունեցող իրավախորհրդատվության ոլորտներ

Մեր մասնագետների փորձառու թիմը օգնում է ձեզ գտնել Հայաստանում և ԱՊՀ-ում լավագույն լուծումները գտնելու գործում, ձեզ հնարավորություն ընձեռելով կենտրոնանալ բիզնեսի այլ առաջնահերթությունների վրա: