2014 Gen Y Automotive Consumer Study

Analysis

2014թ. «Y» սերնդի ավտոմոբիլային արտադրության սպառողների ուսումնասիրություն

Հիմնական շուկաներում սպառողների նախապատվությունների ուսումնասիրություն

Տրանսպորտային փոխադրումների ասպարեզոմ ուժային առաջնահերթությունները փոփոխվում են և սպառողներն ավելի մեծ ընտրություն ունեն իրենց փոխադրումները կազմակերպելու տեսանկյունից: Ավտոմոբիլային ընկերությունների համար սպառողների պահանջարկի նման փոփոխությունը կարող է ազդեցություն ունենալ իրենց արտադրանքի և սպառողների ներգրավման մեխանիզմների վրա:

Սպառողների՝ փոխադրամիջոցների ընտրությունների հետազոտություն իրականացնելու նպատակով Դելոյթը իրականացրել է հարցում 19 երկրների ավելի քան 23,000 հարցվողների շրջանում: 

Ներբեռնել հաշվետվությունը

 

Ավելի քան 2 մլրդանոց Y սերունդը (կամ հազարամյակի սերունդը՝ 1977 – 1994թթ. ծնվածները), ամենաազդեցիկ սպառողական սեգմենտն են՝ հետպատերազմյան շրջանից ի վեր: Տեղից տեղ փոխադրման պարագայում նրանք առաջնահերթություն են տալիս հարմարավետությանը և հասանելիությանը և հաճախակիորեն իրենց որոշումների հիմքում ունենում են ընդհանուր ծախսերի և որակի համադրությունը: 

Հաշվետվությունը ներկայացնում է ութ Եվրոպական երկրներում 2014թ. ավտոմոբիլային սպառողների հետազոտությունը: Հետազոտությունը տրամադրում է սպառողների հատկապես Y սերնդի նախապատվությունները տրանսպորտային միջոցի ընտրության հարցում և անցկացվել է Բելգիայում, Չեխիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Նիդեռլանդներում, Թուրքիայում և Միացյալ Թագավորությունում: 

2014 European Auto Consumer study
Did you find this useful?