worker in factory

Վերլուծական նյութեր

Արդյունաբերություն աճի համար 

Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի եւ Դելոյթի հետ համատեղ պատրաստված հաշվետվություն

Այս հաշվետվություններում բացահայտվում են մի շարք գործոններ, որոնք առաջիկայում ձևավորելու են մրցակցային դաշտը երկրների և ընկերությունների միջև: Այս ոլորտները ի հայտ են եկել որպես ամենաառանցքային՝ մարդկային կապիտալ և տաղանդների զարգացում, նորարարություն և տեխնոլոգիական առաջընթաց, պետական քաղաքականության ռազմավարական կիրառություն բիզնես իրականությունում:

Այս հաշվետվություններում բացահայտվում են մի շարք գործոններ, որոնք առաջիկայում ձևավորելու են մրցակցային դաշտը երկրների և ընկերությունների միջև: Այս ոլորտները ի հայտ են եկել որպես ամենաառանցքային՝ մարդկային կապիտալ և տաղանդների զարգացում, նորարարություն և տեխնոլոգիական առաջընթաց, պետական քաղաքականության ռազմավարական կիրառություն բիզնես իրականությունում:  

«Manufacturing for Growth» ամփոփագիր
  • Մաս 1 (Գլոբալ մրցունակ քաղաքականություն) անդրադառնում է 6 երկրների արդյունավետ ազգային արդյունաբերական քաղաքականության խնդիրներին 
  • Մաս 2 (Մրցունակությանն ուղղված գործընկերություն) անդրադառնում է հանրային մասնավոր հատվածի գործընկերության իրական դեպքերին աշխարհի տարբեր երկներում 
  • Մաս 3 (Արդյունաբերական արժեքային շղթաները, որոնք նպաստում են աճին) անդրադառնում է առանձին արդյունաբերական ոլորտների արժեքային շղթաներին՝ տիեզերական-օդային, ավտոմոբիլային, քիմիական արտադրության ոլորտներ: 
Մաս 1
Did you find this useful?