worker in factory

Article

Արդյունաբերություն աճի համար 

Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի եւ Դելոյթի հետ համատեղ պատրաստված հաշվետվություն

Այս հաշվետվություններում բացահայտվում են մի շարք գործոններ, որոնք առաջիկայում ձևավորելու են մրցակցային դաշտը երկրների և ընկերությունների միջև: Այս ոլորտները ի հայտ են եկել որպես ամենաառանցքային՝ մարդկային կապիտալ և տաղանդների զարգացում, նորարարություն և տեխնոլոգիական առաջընթաց, պետական քաղաքականության ռազմավարական կիրառություն բիզնես իրականությունում:

Այս հաշվետվություններում բացահայտվում են մի շարք գործոններ, որոնք առաջիկայում ձևավորելու են մրցակցային դաշտը երկրների և ընկերությունների միջև: Այս ոլորտները ի հայտ են եկել որպես ամենաառանցքային՝ մարդկային կապիտալ և տաղանդների զարգացում, նորարարություն և տեխնոլոգիական առաջընթաց, պետական քաղաքականության ռազմավարական կիրառություն բիզնես իրականությունում:  

«Manufacturing for Growth» ամփոփագիր
  • Մաս 1 (Գլոբալ մրցունակ քաղաքականություն) անդրադառնում է 6 երկրների արդյունավետ ազգային արդյունաբերական քաղաքականության խնդիրներին 
  • Մաս 2 (Մրցունակությանն ուղղված գործընկերություն) անդրադառնում է հանրային մասնավոր հատվածի գործընկերության իրական դեպքերին աշխարհի տարբեր երկներում 
  • Մաս 3 (Արդյունաբերական արժեքային շղթաները, որոնք նպաստում են աճին) անդրադառնում է առանձին արդյունաբերական ոլորտների արժեքային շղթաներին՝ տիեզերական-օդային, ավտոմոբիլային, քիմիական արտադրության ոլորտներ: 
Մաս 1
Did you find this useful?