Chemicals

Լուծումներ

Քիմիական արդյունաբերություն

Ընդհանուր նկարագիր

Դելոյթ ԱՊՀ-ի քիմիական արդյունաբերության սպասարկման խումբը օգնում է բարելավել այդ ընկերությունների կատարողականը և դինամիկ կերպով արձագանքել շուկայի հնարավորություններին և բարդություններին, որոնք կանգնած են այսօր ոլորտի առջև, ինչպիսիք են գլոբալիզացիան, կոնսոլիդացիան, մրցակցության աճը և տնտեսական անորոշությունները:

Քիմիական արդյունաբերության ապագային առնչվող հաշվետվություններ

Դելոյթի արդյունաբերական խումբը նպատակ ունի այնպիսի առաջատար լուծումներ մշակել, որոնք անդրադառնում են քիմիական արդյունաբերության համաշխարհային միտումներին, ինչպես նաև ապագային առնչվող հարցերին: