Վերլուծական նյութեր

Ինչպես ընկերությունները կարող են հավելյալ արժեք ստեղծել միաձուլման և ձեռքբերման գործարքների միջոցով

Հաջողության բանալին

Սպառողական և արդյունաբերական ապրանքների Fortune 500 ընկերությունների խորհրդի անդամները և գործադիր մարմինները որպես կանոն ընդունում են, որ միաձուլումների և ձեռքբերումների գործարքների 40%-ը չեն արդարացնում դրանցից ստացված օգուտների վերաբերյալ սպասումները: Եվ դա զարմանալի չէ: Այդ տվյալները հայտնի են և ներկայացված են գիտական հետազոտության արդյունքներում, շուկայական մասնագետների վերլուծություններում, ինչպես նաև վերահաստատված են բարձր համբավ ունեցող խորհրդատվական ընկերությունների կողմից:

Դիտել բովանդակությունը

Համապատասխանաբար, կարելի է տրամաբանորեն ասել, որ միաձուլման և ձեռքբերման գործարքների մի մասը ի վերջո ստեղծում են լրացուցիչ արժեք:

Ընթերցեք "Beating the Odds: How companies can improve value through M&A" հաշվետվության անգլերեն տարբերակը:

How companies can improve value through M&A
Did you find this useful?