Լուծումներ

Խորհրդատվություն գործարքի հետագա փուլերում և գործարքից հետո

Գործարքի ավարտից հետո մենք կարող ենք տրամադրել գործարքի փակման հաշիվների վերլուծություն և օժանդակել ձեռքբերման գնի ճշգրտման հաշվարկներում:

Ի լրումն, ներգրավված լինելով գործարքի վաղ փուլերում մենք կարողանում ենք հաճախորդներին խորհրդատվություն տրամադրել գործարքից հետո, այդ թվում միաձուլմանը հաջորդող ինտեգրման, անցումային պայմանագրերի և այլ հարցերի շուրջ:

 Մենք օգնում ենք թե կորպորատիվ, թե մասնավոր հաճախորդներին՝ լավագույն արժեք ապահովել իրենց գործարքի արդյունքում՝ տրամադրելով մասնագիտացված ծառայությունների գործարքի և հարակից ծառայությունների գծով, այդ թվում ֆինանսատնտեսական հետազոտություն: Մեր նպատակն է՝ գործարքի ընթացքում տալ ավելի մեծ օգուտ, քան պարզապես ֆինանսատնտեսական հետազոտությունն է՝ տրամադրելով լրացուցիչ ծառայություններ, որոնք օգնում են հաճախորդին՝ հասնել մրցակցային առավելության:

Մեր փորձառությունը տարբեր իրադրություններում ամբողջական է դառնում Դելոյթի անդամ ֆիրմաների ոլորտային և գործառութային մասնագետների բազմակողմանի փորձառության համախմբման արդյունքում, որի շնորհիվ մեր հաճախոդները ստանում են համապարփակ և սահուն ծառայություն իրենց գործարքի առնչությամբ:

Ավելին՝ կորպորատիվ ֆինանսավորման գործարքների վերաբերյալ