CFO services

Ծառայություններ

Ծառայություններ գլխավոր ֆինանսական տնօրեններին

Մեր ծառայությունները գլխավոր գործադիր տնօրենների համար անդրադառնալու են բոլոր ֆինանսական գործառույթներին և հմտություններին՝ սկսած թիրախային գործառնական մոդելի մշակումից և մեթոդաբանական հիմքից մինչ գործընթացների օպտիմալացում և փոփոխություննների կառավարում:

Մեր մասնագետները կարող են ձեզ օգնել լուծել հետևյալ առանցքային ֆինանսական կառավարման խնդիրները՝

 • Գործառնական ծախսերի կրճատում
 • Շրջանառու կապիտալի կառավարման օպտիմալացում
 • ֆինանսական գործառույթի ընդհանուր սպասարկման կենտրոնի հիմնման մեթոդներ
 • ժամանակակից կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստման մեխանիզմներ՝ որոշումների կայացման գործառույթը բարելավելու նպատակով
 • աշխատակիցների մոտիվացիայի համաձայնեցում կորպորատիվ ռազմավարական նպատակների հետ
 • ֆինանսական գործառույթի արդյունավետ վերակազմակերպում
 • Ֆինանսական և կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստման վրա ծախսված ժամանակի կրճատում 
 • Ֆինանսական գործառույթի մշակում
 • Կատարողականի կառավարում
 • Շահութաբերության և ծախսերի կառավարում
 • Ֆինանսական գործընթացներ և մեթոդաբանություն

 

Մենք մեր հաճախորդներին առաջարկում ենք լուծումներ հետևյալ ոլորտներում՝

Մեր՝ ֆինանսական տնօրենների սպասարկման խումբը ԱՊՀ-ում զգալի փորձ ունի տարբեր առանցքային բիզնես-ոլորտներում: Մեր մասնագետները ունեն միջազգային որակավորումներ, ինչպիսիք են՝ DipIFR, ACCA, CIMA, CPA, CMA, և CFA, ինչպես նաև մի շարք այլ մասնագիտացումներ ՏՏ ծառայությունների կառավարման ոլորտում: 

Մեր թիմը