Integrated service offerings

Լուծումներ

Համակցված ծառայությունների առաջարկներ

Համակցված ծառայությունների առաջարկները հիմնված են ձեր բիզնեսի առջև կանգնած կատարողական խնդիրների վերաբերյալ ամբողջական պատկերացման վրա և անդրադառնում են բոլոր բիզնես-գործընթացներին և համակարգերին, պատասխանատվությունների շրջանակներին և լիազորություններին, կորպորատիվ մշակույթին և կազմակերպչական կառուցվածքին, ինչպես նաև ձեր տեղեկատվական համակարգերին:

Մենք կարող ենք ձեզ տրամադրել անհրաժեշտ բոլոր տեսակի օժանդակություն ինտեգրացված լուծումներ գտնելու հետևյալ բիզնես ուղղություններով՝

  • Ձեռնարկության ծախսերի կրճատում
  •  Կապիտալ ծրագրերի կառավարում
  • Ընթացիկ սպասարկման գործընթացների բարելավում
  •  Օժանդակ ծառայությունների օպտիմալացում

Back to Operations