Ծառայություններ

Աուդիտի և հավաստիացման ծառայությունններ

  • Մենք պատկերացնում ենք ոլորտի առանձհանատկությունները, և այդ պատճառով մեր հավաստիացման ծառայությունները մշակված են այնպես, որպեսզի անդրադառնան ոլորտին բնորոշ առանձին խնդիրներին:
  • Մենք պատկերացնում ենք անշարժ գույքի ընկերությունների առջև կանգնած խնդիրների բարդությունը, իրավական կառուցվածքը, հիմնական ակտիվները, պարտքի ֆինանսավորումը, մեկանգամյա գործարքները և պայմանագրային պարտավորությունները, որոնք կարող են պահանջել որոշակի հատուկ դատողություններ
  • Մեր աուդիտի գործընթացը նպատակ ունի կենտրոնանալ կարևոր հարցերի վրա: Մենք  ճիշտ ժամանակին փորձում ենք կենտրոնանալ ձեր ռիսկերի վրա՝ դրանց նայելով ձեր տեսակետից: Ընդհանուր առմամբ, մենք բիզնեսին փորձում ենք մոտենալ այնպես, ինչպես դա անում եք դուք՝ հնարավորինս արդյունավետ ծառայություն մատուցելով առանց հետագա վատ անակնկալների
  • Աուդիտի շրջանակներում մենք միշտ ձգտում ենք լրացուցիչ արժեք ստեղծել: Աուդիտը հնարավորություն է ընձեռում լիարժեք պատկերացում կազմել ձեր բիզնեսի մասին, նրա ռիսկերի և վերահսկողական մեխանիզմների (կորպորատիվ կառավարման) վերաբերյալ: Մենք կարող ենք բիզնեսի ղեկավարությանը տրամադրել այն խորհրդատվությունը, որը անհրաժեշտ է Հայաստանում գործող անշարժ գույքի ընկերությունների համար: