Ծառայություններ

Ֆինանսական խորհրդատվություն անշարժ գույքի ոլորտում

Գործարքների ուղեկցման աշխատանքային խումբ

Գործարքների ուղեկցում

Մեր ԱՊՀ-ի անշարժ գույքի գործարքների ուղեկցման աշխատանքային խումբը իրականացնում է ֆինանսատնտեսական հետազոտություններ՝ թիրախային ընկերության առևտրային կատարողականի, դրամական հոսքերի, պարտքի կառուցվածքի և խոշոր պայմանագրերի  ուսումնասիրություն:

Անշարժ գույքի գնահատում

Մեր անշարժ գույքի գնահատման ծառայությունները տրամադրում են անշարժ գույքի գնահատման ծառայությունների լիակատար ընտրանի՝ սկսած լայնածավալ և տարաբնույթ պորտֆելների գնահատումից մինչև մեկ գույքի գնահատում: Ի լրումն, մեր աշխատանքային խումբը մասնագիտացած է ֆինանսակատնտեսական հետազոտությունների, ներդրումային հուշագրերի, լավագույն գործածման վերլուծությունների, ֆինանսական մոդելավորման, տեղանքային վերլուծության և շուկայական վերլուծությունների գծով: