Strategic support for property development

Լուծումներ

Անշարժ գույքի կառուցապատման ռազմավարական օժանդակություն

Մեր օրերում, նոր գույքի կառուցապատման ծրագրերի առջև կանգնած հիմնական խնդիրներից է հողատարածքների հասանելիությունը և տնտեսական իրագործելիությունը: Կառուցապատման արժեքը գնալով մեծանում է հողի արժեքի բարձրացման և գնաճի պայմաններում, ինչի արդյունքում չի հաջողվում ստանալ շահույթի այն ցուցանիշները, որոնք կարելի էր ստանալ մի քանի տարի առաջ:

Մեր թիմն առաջարկում է ոչ ստանդարտ լուծումներ անշարժ գույքի կառուցապատում իրականացնող ընկերություններին՝ մասնավորապես նախկին արտադրական տարածքների օպտիմալացում, կառուցապատման տարածքների ընտրության տնտեսական հիմնավորվածության գնահատում, ինչպես նաև կատարողական հիմնական ցուցանիշների վերլուծություն՝ ներդրողներին հիմնավորված որոշումների կայացման համար:

Դիտել բովանդակությունը

  1. Պատկերացում տեղանքի վերաբերյալ հաճախորդի պահանջների վերաբերյալ
  2. Գույքի համար համապատասխան տարատեսակների ընտրություն
  3. Տեղանքների առաջնահերթությունների սահմանում և ամենագրավիչ տեղանքի ընտրություն

Քայլեր