Tax and legal in Real Estate

Վերլուծական նյութեր

Հարկային և իրավաբանական ծառայություններ անշարժ գույքի ոլորտում

Խնդիր: Ի՞նչ տեսակի կազմակերպության ձև ընտրել Հայաստանի անշարժ գույքի շուկա մուտք գործելու համար

Պատասխան: ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, թե արտասահմանյան ընկերություն (ՀՀ մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն)՝ ելնելով ձեր բիզնեսի առանձնահատկություններից

Լուծում:   Դելոյթի հայաստանյան գրասենյակը կարող է ձեզ խորհդատվություն տրամադրել՝ կազմակերպաիրավական ձևի ընտրության հարցում՝ վերլուծելով Հայաստանում ձեր բիզնեսի կազմակերպման ամենաօպտիմալ տեսակը: 

Նախնական փուլ: Հիմնադրում և ձեռքբերում

Խնդիր: Ինչպե՞ս կազմակերպել անշարժ գույքի ֆինանսավորումը Հայաստանում

Պատասխան: Հասանելի են մի շարք տարբերակներ: Դրանցից յուրաքանչյուրը ունի իրեն բնորոշ հարկային հետևանքները, որոնք այս կամ այն հանգամանքներում կարող են տարբեր կերպով ազդել ձեր բիզնեսի վրա:

Լուծում:    Դելոյթը Հայաստանում առաջարկում է անշարժ գույքի շուկայում հարկային տեսանկյունից արդյունավետ ֆինանսավորման մեխանիզմների մշակում: Դրա հետ մեկտեղ մենք նաև առաջարկում ենք հնարավոր հարկային հետևանքների և առկա ռիսկերի բազմակողմանի վերլուծություն

Խնդիր: Հայաստանում անշարժ գույքի ոլորտում գործունեություն ծավալելիս ինչպիսի՞ հարկեր են կիրառվում

Պատասխան Կախված տարբեր հանգամանքներից, ձեր գործունեության նկատմամբ կարող են կիրառելի լինել ՀՀ-ում շահութահարկը, ավելացված արժեքի հարկը և հողի հարկը: 

Գործառնություններ


  • Հարկային հաշվետվությունների՝ տեղական օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության ստուգում
  • Օժանդակություն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման գործում
  • Միաձուլումների և ձեռքբերումների կառուցվածքի մշակման օժանդակություն
  • Օժանդակություն հարկային ստուգումների և հարկային մարմինների հետ վեճերի ընթացքում

Other services

 

Ներբեռնեք անշարժ գույքի ոլորտում մատուցվող հարկայի և իրավաբանական ծառայությունների բրոշյուրը