Cyber crisis management

Հեռանկարներ

Կիբեր ճգնաժամի կառավարում

Պատրաստակամություն, արձագանք և վերականգնում

Կիբեր ճգնաժամից խուսափելը կարող է ինքնին վերածվել կիբեր միջադեպի պատշաճ կառավարման՝ դրա տեղի ունենալուց առաջ, ընթացքում և հետո: Բազմակի ֆունկցիաները և հմտությունները պետք է լինեն մեծապես համակարգված՝ այդ դեպքերի դիմակայման ու կառավարման համար։

Դիտել բովանդակությունը

Կիբեր միջադեպին միայն արձագանքելը բավարար չէ

Արդյունավետ ճգնաժամային նախապատրաստումն ավելին է, քան պարզապես դրան արձագանքելը․ այն պատրաստակամություն է, արձագանքում և վերականգնում։ Պատրաստակամությունը ներառում է ոչ միայն 24/7 մոնիտորինգ, այլ նաև թիմի անդամներին նախապատրաստում է արձագանքել միջադեպին կամ ճգնաժամին: Ակտիվ, համակարգված արձագանքը սահմանափակում է վնասները և կորուստները: Դեպքից հետո վերականգնումն իրենից ներկայացնում է բնականոն գործունեության վերադառնալը, պատճառների գնահատումը և քաղած դասերը։

Ընդհանուր առմամբ, կիբեր անվտանգության ապահովման հիմնական նպատակն ապահով, ճկուն և դիմակայուն կազմակերպությունն է:

Պատրա՞ստ ես

Շատ կազմակերպություններ չունեն ճգնաժամերին արձագանքելու ռեսուրսներ։ Պահանջվող փորձառությունը, ռիսկի ընդլայնվող դաշտը և կիբեր հանցագործների ռեսուրսները գրեթե անհնար են դարձնում կազմակերպության կողմից դրանց միայնակ դիմագրավելը։ Այս դեպքում բազմաթիվ կազմակերպությունների համար այդ ծառայությունների պատվիրակումը կամ աութսորսինգը կարող է լավագույն տարբերակը հանդիսանալ։

Ներբեռնել փաստաթուղթը
Did you find this useful?