Deloitte ranked #1 by Gartner in Security Consulting Services

Մամլո հաղորդագրություններ

Արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ Գարթները Դելոյթին ճանաչել է 1-ինը անվտանգության խորհրդատվական ծառայություններում

Դիտել բովանդակությունը

Նյու Յորք, 7 հուլիսի, 2016 թվական. Դելոյթը գոհունակությամբ տեղեկացնում է, որ աշխարհի առաջատար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետազոտական և խորհրդատվական ընկերություն Գարթներն իր 2016 թվականի ապրիլին հրապարակված «Շուկայական մասնաբաժին․ անվտանգության խորհրդատվական գլոբալ ծառայություններ 2015 թ.» վերտառությամբ զեկույցում արդեն չորրորդ տարին անընդմեջ առաջատար է ճանաչել Դելոյթին:

«Մենք կարծում ենք, որ Գարթների կողմից անվտանգության խորհրդատվական զեկույցում արդեն չորրորդ տարին անընդմեջ առաջատար ճանաչվելն իրականում մեր կարողությունների վկայությունն է», - ասել է Դելոյթի Գլոբալ կիբեր ռիսկերի ծառայությունների ղեկավար Թեդ Դեզաբալան: «Մեր հաճախորդների կողմից նորը ստեղծելու և աճելու նպատակով կիրառված ռազմավարությունները հենց այն գործոններն են, որոնք մեծացնում են կիբեր անվտանգությունը բազմաթիվ գործարար և տեխնոլոգիական հարթություններում: Այդ առումով Դելոյթն իդեալական դիրքում է՝ նրանց աջակցելու այդ մարտահրավերները հաղթահարելու: Մենք վստահ ենք, որ հաճախորդներն ու վերլուծաբանները նույն կերպ ճանաչում և արժևորում են մեր ուժերն ու կարողություններն այս ոլորտում»:

Գարթների զեկույցում մասնավորապես ասվում է. «Անվտանգության խորհրդատվական ծառայությունների շուկան 2014 թ.-ի 15.3 մլրդ դոլարից 2015 թվականին հասել է 16.5 մլրդ դոլարի՝ 7.6% աճի տեմպով, արտարժույթի 16.6% հաստատում աճով»:*

*Source: Gartner Market Insight: Security Consulting Services, Taxonomy Update 2.0, Jacqueline Heng, 04, March 2016

Սթիվըն Սոյլանդ
Գլոբալ հաղորդակություն
Դելոյթ Թուշ Թոմացու Լիմիթեդ
Հեռ․՝ +1 212 492 4503
Բջջային՝ +1 917 558 3444
ssoyland@deloitte.com

About Gartner Research

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

About Deloitte

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's more than 225,000 professionals are committed to making an impact that matters. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies. Please connect with DTTL on Facebook, LinkedIn, or Twitter.

Did you find this useful?