porthole, 2017 Center for Regulatory Strategies Outlooks

Perspectives

2017 թ. կարգավորող ռազմավարության կենտրոնի հեռանկարները

Ուղղությունը դեպի առաջիկա տարին

Ուսումնասիրեք 2017 թվականի բանկային, էներգետիկ, ապահովագրական, կենսագիտության, ներդրումների կառավարման, արժեթղթերի և առողջապահության ոլորտի վրա ազդող կարգավորման միտումները, մարտահրավերները և հնարավորությունները:

Բանկային ոլորտում կարգավորման հիմնական միտումները 2017 թվականին

Ուսումնասիրեք 2017 թվականի բանկային, էներգետիկ, ապահովագրական, կենսագիտության, ներդրումների կառավարման, արժեթղթերի և առողջապահության ոլորտի վրա ազդող կարգավորման միտումները, մարտահրավերները և հնարավորությունները:

Back to top

Կենսագիտությունների բնագավառում 2017 թվականի հիմնական կարգավորիչ միտումները

Կենսագիտությունների բնագավառում 2017 թվականի հիմնական կարգավորիչ միտումները

Այս հրատարակությունը Դելոյթի կանոնակարգման ռազմավարական կենտրոնի մշակած Ամերիկայի միջոլորտային թեմայով նյութերի շարքից է, որտեղ ներկայացված են հիմնական կարգավորիչ միտումները: Այս տարեկան շարքն ապահովում է որոշակի կարգավորող հարցերի վերաբերյալ ակնկալվող որոշումներ, որոնք ակնկալում ենք, որ առաջիկա տարիների ընթացքում զգալի ազդեցություն կունենան շուկայի և մեր հաճախորդների բիզնեսի վրա:

Back to top

էներգետիկ ոլորտի 2017 թվականի հիմնական միտումները

էներգետիկ ոլորտի 2017 թվականի հիմնական միտումները

Այս հրատարակությունը Դելոյթի՝ կանոնակարգման ռազմավարական ամերիկյան կենտրոնի պատրաստած շարքից է։ Այն հեռանկարային մոտեցումներ է ներկայացնում կարգավորմանն առնչվող որոշակի հարցերի վերաբերյալ, որոնք ակնկալում ենք, որ առաջիկա տարիների ընթացքում զգալի ազդեցություն կունենան շուկայի մեր հաճախորդների բիզնեսի վրա:

Այս զեկույցում առանձնացված են էներգետիկ ոլորտի 2017 թվականի 11 հիմնական միտումները

·         Ածանցյալ գործիքների համար կարգավորիչ զարգացումները

·         Գների հաշվետվություն

·         Շուկայի վերահսկողության տվյալների հավաքագրման ընդլայնում

·         Կապիտալ ներդրումների համար ռիսկի վրա հիմնված մոտեցումներ

·         Տեղեկատվության աղբյուրների ամբողջականություն և անվտանգություն

·         Առաջնորդությունը ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովում (CFTC) և Դաշնային էներգետիկայի կարգավորման հանձնաժողովում (FERC)

·         Հյուսիսամերիկյան էլեկտրական հուսալիության կորպորացիայի (NERC) միտումները

·         Կիբեր անվտանգության կանոնակարգերը

·         Առևտրի վերահսկողություն

·         Ռիսկի և համապատասխանության կոնվերգենցիա կամ համապատասխանություն

 

Back to top

Արժեթղթերի ոլորտում 2017 թվականի հիմնական միտումները

Այս զեկույցում դիտարկվում են արժեթղթերի ոլորտում 2017 թվականի 12 հիմնական միտումները.

·         DOL ֆիդուցիարի սահմանումը

·         Կարգավորման կրճատված փուլ

·         Աուդիտի համախմբված հետագիծ (CAT)

·         Գործառնական ամբողջականություն

·         Նյու Յորքի DFS կիբեր անվտանգության կանոնները

·         Ոչ ֆինանսական կարգավորումների հաշվետվություն

·         Իրացվելիության կառավարում

·         SEC-ի իրականացումն ապահովում է հաճախորդների պաշտպանությունը

·         Անվտանգության վրա հիմնված սվոփային դիլերների գրանցում

·         Տվյալների վերլուծություն և տվյալների որակ

·         ԱՄՆ-ի գանձապետական շուկա

·         Ռիսկի կառավարում. վարք, մշակույթ և էթիկական վարքագիծ

 

Back to top

Ներդրումների կառավարմանը վերաբերող 2017 թվականի հիմնական կարգավորիչ միտումները

Այս հրատարակությունը Դելոյթի կանոնակարգման ռազմավարական կենտրոնի մշակած Ամերիկայի միջոլորտային թեմայով նյութերի շարքից է, որտեղ ներկայացված են հիմնական կարգավորիչ միտումները: Այս տարեկան շարքն ապահովում է որոշակի կարգավորող հարցերի վերաբերյալ ակնկալվող որոշումներ, որոնք ակնկալում ենք, որ առաջիկա տարիների ընթացքում զգալի ազդեցություն կունենան շուկայի և մեր հաճախորդների բիզնեսի վրա: 

Այս զեկույցը դիտարկում է ներդրումների կառավարման ոլորտի 2017 թ. վեց հիմնական միտումները.

·         Բաց ներդրումային ֆոնդի հաշվետվություն

·         Ֆիդուցիարի սահմանում Աշխատանքի հարցերով վարչության (DOL) կողմից

·         Տվյալների վերլուծություն

·         Կարգավորողների ուշադրությունը ներդրումային ռիսկի վրա. իրացվելիության ռիսկի կառավարում

·         Խորհրդատուի բիզնեսի շարունակականությունն ու անցումային պլանները

·         Կիբեր

Տեղեկացեք առաջավոր ներդրումային կառավարման կանոնակարգային համապատասխանության միտումներին, որոնք կօգնեն ավելի լավ առաջնորդել ձեր ռազմավարությունը, գործողությունները և ներդրումները 2017 թվականին և դրանից հետո:

 

Back to top

Ապահովագրական ոլորտի 2017 թվականի հիմնական միտումները

Այս զեկույցում դիտարկվում է ապահովագրական ոլորտում 2017 թվականի 13 հիմնական միտումները.

·         Բազմակի կարգավորման ազդեցություններ

·         Սեփական ռիսկի վճարունակության գնահատումը (ORSA). Էվոլյուցիան

·         Աշխատանքի վարչության (DOL) կողմից ֆիդուցիարի ստանդարտներ. շահերի բախում կենսաթոշակային հաշիվներում

·         Կիբեր տեխնոլոգիա

·         Արտերկրից ձեռք բերված գնումներ

·         Կորպորատիվ կառավարում

·         Սկզբունքների վրա հիմնված պահուստավորում

·         Կարգավորիչ պատասխան թվային տեխնոլոգիաների նկատմամբ

·         Շուկայի վարքագիծ

·         Երկարակեցության ռիսկի վճարներ

·         Երկարաժամկետ խնամք

·         Ձև F. Հնարավոր փոփոխություններ ձեռնարկությունների ռիսկի հաշվետվության վերաբերյալ

  • Խմբի կանոնակարգային կապիտալ նախաձեռնությունները

 

Back to top

Did you find this useful?