EERM

Հեռանկարներ

Երրորդ կողմի համապատասխանեցում` արժեք ստեղծելու նպատակով

Ձեռնարկությունների ռիսկի ընդլայնված կառավարման (EERM) ծրագրի ներդրում

Բազմաթիվ կազմակերպությունների համար երրորդ կողմի գլոբալ էկոհամակարգը, որը հայտնի է որպես ընդլայնված ձեռնարկություն, մեծապես ընդլայնվել և բարդացել է, որի կառավարումը ևս բարդացել է։ Մեկ լուծում․ ռիսկի ընդլայնված կառավարում, որը կօգնի կազմակերպություններին կանխատեսել և կառավարել բացահայտումները, որոնց կապված են երրորդ կողմերի հետ՝ գործառնությունների ողջ կտրվածքով։

Ձեռնարկության ռիսկերի կառավարման Ձե՛ր ընդլայնված ծրագրի ստեղծում

Միջամտող խախտումները հանգեցրել են բիզնեսի շարունակականության, հեղինակության վնասի, կարգապահական գործողությունների և տուգանքների: Երրորդ կողմի ռիսկը (ինչպես նաև չորրորդ կամ հինգերորդ կողմերի ռիսկը՝ ընդլայնված ձեռնարկատիրական էկոհամակարգում) կարող էր միայն բիզնեսի առանձին ոլորտների ռիսկ հանդիսանալ: Սակայն մեծ կազմակերպությունների համբավին խոշոր վնաս հասցրած որոշակի դեպքերում հաճախ մեղավորը ոչ թե կազմակերպությունն է, այլ երրորդ կողմը:

Back to top

Ինչու պետք է հնարավորինս արագ ներդնեք կամ արագացնեք ձեր EERM ծրագիրը

Կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք ընկերություններին օգնում են իրականացնել կամ արագացնել EERM ծրագիրը, սակայն բոլորն էլ, ի վերջո, կենտրոնանում են շահութաբերության, բացահայտման  և ծախսերի վրա։

Այսօր աստիճանաբար մեծանում է երրորդ կողմի՝ ռազմավարական  և արժեստեղծման առանցքային գործառույթի դերը։

Back to top

Ինչն է EERM-ի ուժեղացման թերությունը

Բարելավված ֆինանսական կատարողականություն․Համատեղ ձեռնարկությունները, բիզնես գործընկերությունները, ֆրանչայզինգի համաձայնագրերը  և այլ երրորդ կողմի հարաբերությունները ներդրումներ են, որոնք պետք է կառավարել՝ շահույթը մեծացնելու համար։ Այն, թե ինչպես է հարաբերությունը սահմանվում և իրականացվում, ուղղակիորեն կախված է շահութաբերությունից և ֆինանսական կատարողականությունից։

Ավելի լավ համբավ  և ապրանքանիշի կառավարում․ Նորությունների արագացված ցիկլերը, սոցիալական մեդիայի վերելքը, ինչպես նա և բրենդներից էթիկայի  և կայության խիստ արժեքների պահանջը։

Բարելավված սահմանաչափ  և արժեքի ավելի լավ վերահսկում․ Ռիսկերի կրճատումից բացի, EERM-ը հնարավորություն կտա վերանայել գործելակերպերը  և խթանել մրցակցային առավելություններին։

Այլ կերպ ասած, ռիսկերի կառավարումը դիտարկեք ոչ միայն որպես արժեքի պաշտպանության, այլև արժեքի ստեղծման միջոց։

 

Back to top

Ինչպես անել այդ

Դուք կարող եք հզորացնել EERM-ը, սակայն հարկ է հիշել, որ առաջին անգամ հանդիպելով ընդլայնված ձեռնարկությանը, ռիսկի  և ծախսերի հետևանքներին, ինչպես նաև ռազմավարական հնարավորություններին, հեշտությամբ կարելի է հուսահատվել։

Ո՞ւմ հետ եք իրականում գործարար հարաբերություններ ստեղծել։ Եթե չգիտեք, ապա իմացեք։ Այդ հարաբերություններն ու ռիսկերը ձեզ կարող են ավելի հստակ պատկերացում տալ ձեռնարկությունների ընդլայնված էկոհամակարգի մասին, ինչպես նաև առավել հասուն EERM մոտեցում մշակելու մեկնակետ։

Որպես սկիզբ հաշվի առեք հետևյալ երեք քայլերը՝

1․ Դիտարկեք ձեր էկոհամակարգը և առավել մեծ պատկերը։ Ներկայում ո՞ր գործելակերպերն են ավելի լավ աշխատում և ինչպես կարող են ավելի լավ օգտագործվել հետագայում։

2․ Հաշվետվողականություն. ռիսկի կառավարումը և կատարողականության խթանումը պահանջում է բարձր մակարդակի հաշվետվողականություն կազմակերպությունում։

3․Հասկացեք ռիսկի առումով ձեր դիրքը. սահմանեք ձեր ռիսկի «ախորժակը» և քարտեզագրեք երրոդ կողմի՝ ձեր կազմակերպություն բերած ռիսկերը։ Բարելավված կառավարումը կարող է իրենից պարզապես ներկայացնել հարաբերությունների ռացիոնալացում, ձեր ընդլայնված ձեռնարկությունում ներգրավված երրորդ անձանց թափանցիկության ավելացում, և, ըստ այդմ, նվազեցնելով այդ թիվը:

Back to top

Let's talk

If you’re interested in learning more, please contact one of our leaders.

Kristian Park
Co-Global and EMEA Third-Party Governance and Risk Management Leader
+44 (0)20-7303-4110

Kristina Davis
Co-Global and Americas Third-Party Governance and Risk Management Leader
+1 617-437-2648

Jimmy Wu
Asia Pacific Third-Party Governance and Risk Management Leader
+886(2)25459988

Jansen Yap
Asia Pacific Third-Party Governance and Risk Management Leader
+65 6216-3119

Jan Corstens
EMEA Third-Party Governance and Risk Management Leader
+3 22-800-2439

 

Back to top

Lets talk
Did you find this useful?