strategic risk

Հեռանկարներ

Ռազմավարական ռիսկ

Ռիսկի փոխակերպման հիմնաքարը

Ռազմավարական ռիսկերը շատ արագ կարող են լուրջ վնաս հասցնել կազմակերպությանը: Այս ռիսկերը կարող են վտանգել մատակարարման շղթաները, սարքավորումները, տեխնոլոգիաները, կադրերը, կապիտալը, հեղինակությունը և արժեքի հիմնական դերակատարները: Այնուամենայնիվ, նրանք ձեռնարկությունների ռիսկերի կառավարման (ERM) ծրագրերից հիմնականում դուրս են, որոնք դժվար է չափել, վերահսկել և կառավարել: Այս ռիսկերին անդրադառնալու համար առաջնորդները նոր հեռանկարներ ու մոտեցումներ են պահանջում: Նրանք շրջակա միջավայրի ուսումնասիրման, զարգացումների հետևելու և վտանգավոր տվյալների վիզուալացման գործիքներ ունեն: Եվ նրանք պետք է պատրաստեն արդյունավետ պատասխաններ, քանի որ ռազմավարական ռիսկերը պատասխանատվություն են կրում C-suite-ի և խորհրդի մակարդակներում։

Դիտել բովանդակությունը

Ռիսկի վերափոխումը կարող է ընկերությանը հնարավորություն ընձեռել բարձրացնել ռիսկերի կառավարումը ֆունկցիոնալ հնարավորությունից մինչև ձեռնարկության պատասխանատվություն, որը ներթափանցում է ամբողջ կազմակերպության մեջ: Երբ դա տեղի ունենա, ռիսկը այլևս չի դիտվի որպես ռիսկերի կառավարման գործառույթի տիրույթ: Փոխարենը, յուրաքանչյուր գործարար, գործառույթ և անհատ հաշվետու է դառնում և կարողանում զբաղվել ռիսկի խնդրով։ Սա հնարավորություն է տալիս կազմակերպությանն ավելի արդյունավետորեն իրականացնել ռազմավարությունը և հասնել նպատակներին`միևնույն ժամանակ զբաղվելով ռիսկերով ու կատարելով կանոնակարգերի պահանջները։

  • Այս հրապարակումն ընդգրկում է ռազմավարական ռիսկի վերափոխման մարտահրավերները և մեթոդները, ինչպես նաև ուսումնասիրում ռիսկերը՝ համընդհանուր կատարողականի բարելավման միջոց դարձնելու տեսանկյունից։ Իմացեք ավելին հետևյալի մասին`
  • Ռազմավարական ռիսկերը և «արժեքների սպանող» ռիսկերը, ինչու են դրանք դժվար բացահայտվում, չափվում և կառավարվում
  • Ինչպես կարող են ռիսկի զգայունությունը և այլ տեխնոլոգիաներ օգնել կազմակերպությանը ռազմավարական ռիսկեր հայտնաբերելու եւ հետևելու համար
  • Ինչու է օգտակար ռազմավարական ռիսկի արձագանքման միջոցառումներ պատրաստելը, չնայած նրան, որ իրական դեպքերը հազվադեպ են կանխատեսվում
  • Ռիսկերի վերափոխման մեջ գործարար միավորների, ռիսկերի կառավարման և ներքին աուդիտի դերը
  • Ինչպես բացատրվում է այս փաստաթղթում, հաճախորդները, ներդրողները, կարգավորող մարմինները և այլ շահագրգիռ կողմերը չեն սպասում ղեկավարությանը՝ կանխատեսելու հետագա իրադարձությունները: Բայց նրանք ակնկալում են, որ նրանք պատրաստ են կազմակերպությանը ճանաչել և արձագանքել ռազմավարական ռիսկային իրադարձություններին:
Ներբեռնել փաստաթուղթը
Did you find this useful?