Հեռանկարներ

Արժեքի թիրախավորում. խուսափել ավելորդ վստահությունից և ուսումնասիրել ռիսկը 

Ղեկավարության և խորհրդի հարցման արդյունքում ռիսկը համարվում է արժեքաստեղծ, և ուսումնասիրության առարկա է դառնում ավելորդ ինքնավստահությունը

Ըստ Դելոյթ Գլոբալի համար Forbes Insights-ի իրականացրած նոր հարցման, բարձրաստիճան շահառուների/շահագրգիռ կողմերն ավելորդ վստահություն ունեն իրենց կազմակերպության՝ ռիսկերին առնչվող կարողությունների և գործողությունների նկատմամբ: Սակայն ավելի ուշադիր հայացքը վերհանում է ռիսկի ռազմավարություններ և արձագանքներ մշակելու անհրաժեշտությունն ու հնարավորությունը։

«Արժեքի թիրախավորում. 2017 թ.» Դելոյթի գլոբալ հարցումը ուսումնասիրում է ղեկավարության և խորհրդի ռիսկի, ռիսկի հետ կապված իրենց առաջնահերթությունների ընկալումները։

Փաստաթղթում քննարկվում են հետևյալ հարցերը․

  • Առավել մոտ համապատասխանություն ստեղծել արժեքի ստեղծման և ռիսկի միջև
  • CRO-ի դերի կայացում և լավարկում
  • Անդրադարձ ռազմավարական ռիսկերին և հնարավորություններին
Ներբեռնել ուսումնասիրությունը (անգլ․)

While the majority of organizations give solid marks to their risk management programs, it’s clear many fall short across a range of key objectives. To ensure future success, companies must actively harness risk to drive returns, and have a full-time CRO who can be a strategist. Explore the key findings below.

Key findings infographic

Ուսումնասիրության մասին

Կազմակերպության՝ ռիսկի և հատուցման հավասարակշռման կարողություններն ավելի լավ հասկանալու համար Forbes Insights-ը Դելոյթ Թուշ Թոմացուի անունից իրականացրեց ավելի քան 300 բարձրաստիճան շահառուների (բացառությամբ CRO-ի) հարցում, որոնք ներկայացնում են  առավել խոշոր ոլորտները  և աշխարհագրական տարածքները: Հարցումն իրականացվել է 2016-ի չորրորդ եռամսյակում, որի ընտրանքը ներառում էր ԱՄՆ 1 միլիարդ դոլարը գերազանցող եկամուտ ունեցող մի շարք ընկերություններ, որտեղ 23%-ը՝ ԱՄՆ 20 միլիարդից ավելի:

Ներբեռնել ուսումնասիրութ-յունը

Did you find this useful?