Վերլուծական նյութեր

Կանայք՝ խորհրդասենյակներում. 5-րդ հրատարակություն

Գլոբալ հեռանկար

Գլոբալ կորպորատիվ խորհուրդներում կանանց թիվը շարունակում է մտահոգիչ ցածր մնալ, չնայած այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Այս փաստաթղթի 5-րդ հրատարակության մեջ նկարագրվում են ավելի քան 60 երկրներում կանանց թիվը խորհուրդներում ավելացնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։

«Կանայք խորհրդասենյակում» փաստաթղթի 5-րդ հրատարակության մեջ նկարագրվում են ավելի քան 60 երկրներում կանանց թիվը խորհուրդներում ավելացնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները: Փաստաթղթում ներկայացվում են նաև Ավստրալիայից, Ճապոնիայից, ՄԹ-ից և ԱՄՆ-ից 4 ոչ գործադիր տնօրենների փորձը, թե ինչպես է իրենց երկրներում ընթանում խորհրդասենյակում բազմազանության ապահովումը։

Առավել կարևոր կետերը ներառում են հետևյալը՝

  • Խորհուրդներում կանանց զբաղեցված տեղերը կազմում են 15 տոկոս, ինչը վերջին հրատարակության համեմատ որոշակի դրական փոփոխություն է 
  • Կազմակերպությունների կին ղեկավարների թիվը գրեթե կրկնակի գերազանցում է խորհուրդներում ներկայացված կանանց թվից
Կանայք խորհրդասենյակում․ գլոբալ հեռանկար
Did you find this useful?