Cyber security services

Ծառայություններ

Կիբեռ-անվտանգության ծառայություններ

Ինչ է պետք իմանալ

Դելոյթի Տեղեկատվության և Տեխնոլոգիաների ռիսկերի ոլորտում ունեցած փորձը օգնում է կազմակերպություններին հակազդել բիզնես գործընթացների, տեխնոլոգիաների, գործառնական և ֆինանական ռիսկերին: Մեր նպատակն է օգնել հաճախորդներին չափել, կառավարել և վերահսկել ռիսկը և այդպիսով խթանել գործընթացների և համակարգերի հուսալիությունը խորհրդի համար:

Մենք լուծում ենք բիզնեսի և ոլորտի խնդիրներ՝ համախմբելով տեխնոլոգիաների, աուդիտի և անվտանգության ոլորտների փորձը: Սա մեզ թույլ է տալիս որոշել բիզնեսի իրական ազդեցությունը ռիսկերի վրա և համախմբել մեր եզրակացությունները և առաջարկությունները բիզնես համատեքստում: Մեր մասնագետների մի մասը ունեն նաև CISA և CISSP որակավորում/սերտիֆիկատներ:

Կեղծիքի և չթույլատրված գործարքների ռիսկը նվազեցնելու համար, ոչ մի անհատ չպետք է վերահսկի գործընթացի երկու և ավելի փուլեր: Դրանում է կայանում պարտականությունների բաշխումը: Դրա հասարակ օրինակը  հաշվապահության բաժնի աշխատողն է, որին նշանակել են մատակարարի ֆայլի տվյալները փոփոխել և կատարել վճարումներ: Սա կհանգեցնի խախտման, քանզի անհատը կարող է կեղծ մատակարար ստեղծել և իրականացնել չարտոնված վճարումներ իր հաշիվներին: Փորձը ցույց է տալիս, որ առավել հաճախ պարտականությունների բաշխման խնդիրներ առաջանում են այն պատճառով, որ կազմակերպությունը չի կիրառել ռիսկերի կառավարման վրա հիմնված մոտեցում գործընթացների մշակման ժամանակ: Հաճախ նաև առկա են կենտրոնացվածության և վերահսկողության պակասություն կազմակերպություններում պարտականությունների բաշխման  մշակման, իրականացման և վերահսկման ժամանակ:

Մեր ծառայություններն են ՝

 • SAP ախտորոշում՝ պարզելու համար ձեր կազմակերպություններում պարտականությունների տարանջատման խախտումները և դրա հնարավոր հետևանքները
 • SAP վերահսկողությունների ներդրում՝ ավտոմատացման և ռացիոնալիզացիայի միջոցով՝ առկա վերահսկողությունները սահուն դարձնելու կամ  ավտոմատացված լուծումներ գտնելու համար
 • SAP GRP հասանելիությունների վերահսկման ներդրման օժանդակություն

ՁՌԿ համակարգերում պարտականությունների բաշխում

Կազմակերպությունները պետք է ներդնեն և պահպանեն անվտանգության կառավարման շրջանակը՝միավորելով մարդկանց, գործընթացները և տեխնոլոգիաները, այժմյա մրցակցային շուկայում դիմակայելու և արտաքին պահանջներին համապատասխանելու համար:

Մեր ծառայություններն են ՝

 • Տեղեկատվության անվտանգության ընթացիկ վիճակի գնահատում Կենտրոնական Բանկի անվտանգության ստանդարտի և օրենսդրության պահանջների, PCI DSS, ISO27000 և այլ ստանդարտների համապատասխան
 • Ռիսկերի գնահատում, տեղեկատվության անվտանգության ռազմավարությունների, բիզնես նախագծերի և ներդրման կարգի մշակում

Տեղեկատվության անվտանգություն

Ծառայությունների շարունակականության անհրաժեշտությունը մեծանում է, քանի որ ավելի և ավելի շատ կազմակերպություններ աշխատում են 24/7 սկզբունքով և բիզնեսի իրականացման համար տեխնոլոգիաներից կախվածության մեծանում է:

Կարգավորման և բաժնետերերի սպասումների աճը պահանջում է մի մոտեցում, որը հավասար ուշադրություն է հատկացնում ինչպես անմիջական և երկարաժամկետ արդյունքներին այնպիս էլ իրավիճակներին, որոնք անմիջական ազդեցություն են ունենում մարդկանց, գործընթացների, համակարգերի և կազմակերպության արտաքին միջոցառումների վրա:

Մեր ծառայություններն են ՝

 • Բիզնեսի վրա ազդեցության և ընթացիկ վիճակի վերլուծությունը
 • Բիզնեսի շարունակականության կառավարում
 • Բիզնեսի շարունակականության ծրագրերի մշակում
 • Բիզնեսի շարունակականության թեստավորում և վերապատրաստում

Բիզնեսի շարունակականություն և ռիսկերի դիմակայունություն

Բոլոր կազմակերպություններն ունեն գաղտնի տեղեկատվություն, որը հաճախորդների, բիզնես գործընկերների, կարգավորողների , բաժնետերերի և խորհրդի ակնկալմամբ պետք է լինի պաշտպանված:  Չնայած դրան, շարունակվում են է անձնական և կորպորատիվ տվյալներ պարունակող տեղեկատվության  անվտանգության խախտումները:

Կարգավորող մարմնի միջամտության, բացասական վարկանիշի վտանգի և հասարակական կարծիքի ճնշման ներքո կազմակերպությունները ստիպված են անմիջական միջոցներ կիրառել՝ հասկանալու իրենց ունեցած գաղտնի տեղեկատվության ծավալները, թե ինչպես են դրանք կառավարվում և ինչպես կանխարգելել դրանց արտահոսքը:

Մեր ծառայությունները՝

 • Տեղեկատվական հոսքի վերլուծություն հասկանալու համար թե ինչպես է կազմակերպության կողմից կառավարում գաղտնի տեղեկատվությունը, որտեղ է պահպանվում տեղեկատվությունը, ով է այն օգտագործում և ինպես է այն մշակվում
 • Տեղեկատվության կորուստի հնարավորության և ազդեցության գնահատում
 • Տեղեկատվության հաշվառման և կառավարման վերանայում
 • Ուղղիչ ծրագրերի մշակում
 • Ավտոմատացված DLP լուծման ընտրության և ներդրման համար աջակցության տրամադրում

Բոլոր կազմակերպություններն ունեն գաղտնի տեղեկատվություն, որը հաճախորդների, բիզնես գործընկերների, կարգավորողների , բաժնետերերի և խորհրդի ակնկալմամբ պետք է լինի պաշտպանված:  Չնայած դրան, շարունակվում են է անձնական և կորպորատիվ տվյալներ պարունակող տեղեկատվության  անվտանգության խախտումները:

Կարգավորող մարմնի միջամտության, բացասական վարկանիշի վտանգի և հասարակական կարծիքի ճնշման ներքո կազմակերպությունները ստիպված են անմիջական միջոցներ կիրառել՝ հասկանալու իրենց ունեցած գաղտնի տեղեկատվության ծավալները, թե ինչպես են դրանք կառավարվում և ինչպես կանխարգելել դրանց արտահոսքը:

Մեր ծառայությունները՝

 • Տեղեկատվական հոսքի վերլուծություն հասկանալու համար թե ինչպես է կազմակերպության կողմից կառավարում գաղտնի տեղեկատվությունը, որտեղ է պահպանվում տեղեկատվությունը, ով է այն օգտագործում և ինպես է այն մշակվում
 • Տեղեկատվության կորուստի հնարավորության և ազդեցության գնահատում
 • Տեղեկատվության հաշվառման և կառավարման վերանայում
 • Ուղղիչ ծրագրերի մշակում
 • Ավտոմատացված DLP լուծման ընտրության և ներդրման համար աջակցության տրամադրում

Բոլոր կազմակերպություններն ունեն գաղտնի տեղեկատվություն, որը հաճախորդների, բիզնես գործընկերների, կարգավորողների , բաժնետերերի և խորհրդի ակնկալմամբ պետք է լինի պաշտպանված:  Չնայած դրան, շարունակվում են է անձնական և կորպորատիվ տվյալներ պարունակող տեղեկատվության  անվտանգության խախտումները:

Կարգավորող մարմնի միջամտության, բացասական վարկանիշի վտանգի և հասարակական կարծիքի ճնշման ներքո կազմակերպությունները ստիպված են անմիջական միջոցներ կիրառել՝ հասկանալու իրենց ունեցած գաղտնի տեղեկատվության ծավալները, թե ինչպես են դրանք կառավարվում և ինչպես կանխարգելել դրանց արտահոսքը:

Մեր ծառայությունները՝

 • Տեղեկատվական հոսքի վերլուծություն հասկանալու համար թե ինչպես է կազմակերպության կողմից կառավարում գաղտնի տեղեկատվությունը, որտեղ է պահպանվում տեղեկատվությունը, ով է այն օգտագործում և ինպես է այն մշակվում
 • Տեղեկատվության կորուստի հնարավորության և ազդեցության գնահատում
 • Տեղեկատվության հաշվառման և կառավարման վերանայում
 • Ուղղիչ ծրագրերի մշակում
 • Ավտոմատացված DLP լուծման ընտրության և ներդրման համար աջակցության տրամադրում

Տեղեկատվության արտահոսքի կանխարգելում