Ծառայություններ

Ներքին վերահսկողության գծով ծառայություններ

Ընդհանուր նկարագիր

Վերջերս, բաժնետերերի, գործադիր ղեկավարների, կանոնակարգող մարմինների և այլ շահառուների պահանջները կազմակերպությունների հանդեպ զգալիորեն աճել են և շարունակում են աճել: Արդյունքում, ավելի և ավելի շատ կազմակերպություններ ներքին հսկողության համակարգի ներդրմանը տալիս են առաջնային կարևորություն, որն օգնում է կազմակերպություններին հասնել իրենց նպատակներին:

 Ներքին հսկողության համակարգի բարելավման ծրագրերը ներառում են մեր խորհրդատուների կողմից կազմակերպություններին աջակցության տրամադրումը ֆինանսական հաշվետվությունների և ակտիվների անվանգության հետ կապված ռիսկերի որոշման և գնահատման միջոցով: Հիմնվելով այս ռիսկերի վրա, մասնագետները գնահատում են մշակված ներքին հսկողության գործընթացների համապատասխանությունը  և համոզվում են, որպեսզի գործընթացները համապատասխանորեն ներդրվեն: Այս գնահատումները ավարտելուց հետո, մեր խորհրդատուները մշակում են փաստաթղթեր, որտեղ հստակ նկարագրվում են գործընթացները, ռիսկերը և հսկողությունը և ցանկացած առաջարկություններ ներքին հսկողության բարելավումների համար՝ հիմնվելով առաջատար մոտեցման և փորձի վրա:

Իրականացնելով այս ծրագրերը, մենք կարևորություն ենք տալիս վերահսկողության արդյունավետության և շարունակաբար փնտրում ենք միջոցներ, որպեսզի  ներքին հսկողության համակարգը լինի ավելի ռացիոնալ և քիչ ծախսատար: Մենք կիրառում ենք «վերևից ներքև» մոտեցումը, համոզվելու համար, որ կազմակերպության հիմնական ռիսկերը գտնվեն ուշադրության կենտրոնում: Մեր ռիսկերի և վերահսկողությունների տվյալների բազան, հիմնված լավագույն փորձի վրա, թույլ է տալիս մեր խորհրդատուներին կենտրոնանալ վերահսկողության այն տարրերի վրա, որոնք անդրադառնում են կազմակերպության հիմնական ռիսկերին,որի արդյունքում ստեղծվում է ավելի արդյունավետ վերահսկողության միջավայր կազմակերպության համար:

Ներբեռնեք բրոշյուրը՝ ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար մեր ծառայություններին 

Ներքին վերահսկողության բարելավում

Ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման (ՁՌՊ) համակարգի ներդրումը մեծ նախաձեռնություն է ցանկացած կազմակերպության համար:. Գրեթե բոլոր դեպքերում, դա հանգեցնում է բիզնես գործընթացների վերակազմավորման, որի արդյունքում տեղի են ունենում զգալի փոփոխություններ կազմակերպության բիզնես վերահսկողության միջավայրում:

Մեր ծառայություններն անդրադառնում են ՁՌՊ կենսացիկլի ողջ ընթացքին՝սկսած վերահսկողության և անվտանգության մեխանիզմների մշակումից մինչև վերահսկողության շարունակական գնահատում կամ մեկանգամյա վերանայումներ: Դուք կկենտրոնոնաք ձեր բիզնեսի վրա ազդեցություն ունեցող հիմնական ռիսկի վրա, կխուսափեք ծախսատար կրկնվող աշխատանքից, կնվազեցնեք կեղծիքի ռիսկը:

Ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման (ՁՌՊ) համակարգի ներդրումը մեծ նախաձեռնություն է ցանկացած կազմակերպության համար:. Գրեթե բոլոր դեպքերում, դա հանգեցնում է բիզնես գործընթացների վերակազմավորման, որի արդյունքում տեղի են ունենում զգալի փոփոխություններ կազմակերպության բիզնես վերահսկողության միջավայրում:

Մեր ծառայություններն անդրադառնում են ՁՌՊ կենսացիկլի ողջ ընթացքին՝սկսած վերահսկողության և անվտանգության մեխանիզմների մշակումից մինչև վերահսկողության շարունակական գնահատում կամ մեկանգամյա վերանայումներ: Դուք կկենտրոնոնաք ձեր բիզնեսի վրա ազդեցություն ունեցող հիմնական ռիսկի վրա, կխուսափեք ծախսատար կրկնվող աշխատանքից, կնվազեցնեք կեղծիքի ռիսկը:

Ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման (ՁՌՊ) համակարգի ներդրումը մեծ նախաձեռնություն է ցանկացած կազմակերպության համար:. Գրեթե բոլոր դեպքերում, դա հանգեցնում է բիզնես գործընթացների վերակազմավորման, որի արդյունքում տեղի են ունենում զգալի փոփոխություններ կազմակերպության բիզնես վերահսկողության միջավայրում:

Մեր ծառայություններն անդրադառնում են ՁՌՊ կենսացիկլի ողջ ընթացքին՝սկսած վերահսկողության և անվտանգության մեխանիզմների մշակումից մինչև վերահսկողության շարունակական գնահատում կամ մեկանգամյա վերանայումներ: Դուք կկենտրոնոնաք ձեր բիզնեսի վրա ազդեցություն ունեցող հիմնական ռիսկի վրա, կխուսափեք ծախսատար կրկնվող աշխատանքից, կնվազեցնեք կեղծիքի ռիսկը:

ՁՌՊ վերահսկողություն

Կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի կառավարման և համապատասխանության ծրագրերը մեծ մասամբ աշխատատար են, ընդհատում են բիզնեսի բնականոն գործառնությունները:  Կազմակերպություններն ընդունում են, որ Կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի կառավարման և համապատասխանության գործողությունները արդյունավետ իրականացնելու համար, նրանք պետք է տարանջատված տակտիկական մակարդակի մոտեցումները տեխնոլոգիաների միջոցով ավելի դարձնեն ինտեգրացված և ռազմավարական:

Մենք տրամադրում ենք ծառայություններ կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի կառավարման և համապատասխանության գործողություններում և գործընթացներում տեխնոլոգիաների ինտեգրացման համար՝ ապահովելով, որ տեղեկատվությունը ժամանակին հասանելի դառնա անհրաժեշտ անձանց:

Կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի կառավարման և համապատասխանության ծրագրերը մեծ մասամբ աշխատատար են, ընդհատում են բիզնեսի բնականոն գործառնությունները:  Կազմակերպություններն ընդունում են, որ Կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի կառավարման և համապատասխանության գործողությունները արդյունավետ իրականացնելու համար, նրանք պետք է տարանջատված տակտիկական մակարդակի մոտեցումները տեխնոլոգիաների միջոցով ավելի դարձնեն ինտեգրացված և ռազմավարական:

Մենք տրամադրում ենք ծառայություններ կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի կառավարման և համապատասխանության գործողություններում և գործընթացներում տեխնոլոգիաների ինտեգրացման համար՝ ապահովելով, որ տեղեկատվությունը ժամանակին հասանելի դառնա անհրաժեշտ անձանց:

Կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի կառավարման և համապատասխանության ավտոմատացված լուծումներ

2002 թվականի Sarbanes-Oxley Ակտը սահմանում է կորպորատիվ կառավարման և ներքին վերահսկողության  ավելի խիստ պահանջներ կապված ԱՄՆ-ի ցուցակված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվառման հետ: Մասնավորապես, ակտը ներառում է ներքին հսկողության համակարգի փաստաթղթավորման և տարեկան գնահատման հետ կապված պահանջներ:

Մի շարք առաջատար կազմակերպություններ ձեռք են բերել նշանակալից առավելություններ SOX համապատասխանության շնորհիվ կամ, եթե կազմակերպության կողմից չի պահանջում ամբողջական համապատասխանություն ակտի հետ, կամավոր մասնակի համապատասխանության շնորհիվ:

  • Դելոյթը կազմակերպությունների SOX համապատասխանության ապահովման ծառայությունների առաջատարն է:
  • Մեր մասնագետները կարող են ներգրավված լինել SOX համապատասխանության ծրագրերի տարբեր փուլերում, ներառյալ՝
  • Ներքին վերահսկողության համակարգի մոնիտորինգի գործընթացի մշակում
  • SOX վերապատրաստման ծառայություն կազմակերպության աշխատակիցների համար
  • Ներքին վերահսկողության համակարգի բարելավման առաջարկությունների պատրաստում՝  SOX պահանջներին համապատասխանության ապահովման նպատակով
  • Վերահսկողության գործընթացների մոնիտորինգի փաստաթղթավորման պատրաստում և ծրագրային ապահովման ընտրություն

Sarbanes-Oxley ակտի բաժին 404-ի համապատասխանություն

Կազմակերպությունները այսօր առավել հետաքրքրված են Մեծ Բրիտանիայի Ֆոնդային Շուկայում արժեթղթերի առաջնային տեղաբաշխմամբ:Լոնդոնի Ֆոնդային Բորսայում ցուցակվելու նպատակ ունեցող թողարկողը պետք է բավարարի մի շարք կորպորատիվ կառավարման և ներքին վերահսկողության պահանջների:

Այս պահանջները նկարագրվում են Կորպորատիվ Կառավարման Համախմբված Օրենսգրքում որտեղ ներկայացված են համաշխարհային առաջատար փորձի վրա հիմնված սկզբունքները, որին կազմակերպությունը պետք է ձգտի համապատասխանել: Ամեն տարի, թողարկողների համապատասխանությունը օրենսգրքին պետք է արտացոլվի իրենց տարեկան հաշվետվությունում, ներառյալ որոշակի սկզբունքներին համապատասխանելու մեթոդները կամ այդ սկզբունքներին չհամապատասխանելու պատճառները:

Կորպորատիվ Կառավարման Համախմբված Օրենսգիրքը առաջարկում է, մասնավորապես, կորպորատիվ ներքին վերահսկողության համակարգի արդյունավետությունը վերանայել և տարեկան հաշվետվությունը բաժնետերերի համար  պատրաստել՝ հիմնվելով վերանայման արդյունքների վրա: Վերանայումը պետք է վերաբերվի բոլոր էական վերահսկողության, ներառյալ գործառնական և ֆինանսական վերահսկողության, պահանջվող ներքին կանոնակարգերի առկայությունը, ինչպես նաև ռիսկի կառավարման համակարգին:

Մեր ներքին հսկողության մասնագետները թողարկողներին կամ  թողարկման նպատակ ունեցող կազմակերպություններին տրամադրում են անհրաժեշտ խորհրդատվություն՝ Կորպորատիվ Կառավարման Համախմբված Օրենսգրքի   համապատասխանություն ապահովելու նպատակով, նախքան իրենց արժեթղթերի ցուցակումը Լոնդոնի Ֆոնդային Բորսայում:

Մեծ Բրիտանիայի կանոնակարգային պահանջների համապատասխանություն