Կիբեր ռիսկ

Այսօրվա բիզնես միջավայրը միջազգային բնույթ ունի, որն ավելացնում է կազմակերպությանը սպառնացող կիբեր վտանգները։ Կազմակերպությունը պետք է անվտանգ, զգոն և ճկուն լինի՝ ռիսկը նվազեցնելու և նոր հնարավորությունները լավարկելու համար։ Ունե՞ք արդյոք կիբեր ռիսկերի ճիշտ ռազմավարություն, որը կխթանի կատարողականը։