Cyber Security. Evolved.

The digital revolution has enhanced the ability to conduct business but it has also created a complex set of security issues. Assets, once physically protected, are now accessible online. Customer channels are vulnerable to disruption. Criminals have new opportunities for theft and fraud.

Նորություններ

Deloitte security consulting ranked #1 globally based on revenue by Gartner

Global investment in the renewable energy sector is set to continue to decline in the short term from the 11 percent fall seen in 2012. This is according to the Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) Alternative thinking 2013: Renewable energy under the microscope report.

Նորություններ

Դելոյթը «Գարտների» կողմից երկրորդ տարին շարունակ հռչակվել է Անվտանգության գծով խորհրդատվական ծառայությունների համաշխարհային առաջատար ըստ եկամուտների

Ընթերցեք մամլո հաղորդագրությունը

Ծառայություններ

Կիբեռ-անվտանգության ծառայություններ

Դելոյթի Տեղեկատվության և Տեխնոլոգիաների ռիսկերի ոլորտում ունեցած փորձը օգնում է կազմակերպություններին հակազդել բիզնես  գործընթացների, տեխնոլոգիաների, գործառնական և ֆինանական ռիսկերին: 

Ծառայություններ

Տեխնոլոգիա

Business-led, technology-enabled. Learn about our services.

Վերլուծություն

Quantum Dawn 2

The Quantum Dawn 2 cyber-exercise, hosted by SIFMA, represented the next step in the continuing effort by the fsi sector to improve its ability to respond to a systemic cyberattack. This report provides a high-level view of the exercise’s objectives, scenario, results, and lessons learned.