Ֆինանսական ռիսկ

Փոփոխական գլոբալ միջավայրը կազմակերպությունից պահանջում է լինել ֆինանսապես կայուն և իրացվելի։ Ճիշտ արդյունքները կախված են կառավարման ճկունությունից և մի շարք այլ գործոններից։ Արդյո՞ք ֆինանսական ռիսկի կառավարման ձեր մոտեցումները մշակված են այնպես, որ պահպանեն արժեքները և խթանեն կատարողականը։