Strategy

Լուծումներ

Ռազմավարություն

Յուրաքանչյուր ընկերություն իր զարգացմանը զուգընթաց կարիք է զգում վերանայել իր ռազմավարությունը: Մեր զգալի փորձը ռազմավարական խորհրդատվության ասպարեզում, ԱՊՀ շուկաների և գործարար սկզբունքների վերաբերյալ ունեցած առանձնահատուկ գիտելիքները և մեթոդները մեզ թույլ են տալիս լավագույնս պատկերացնել ձեր կարիքները և գտնել դրանց գործնական լավագույն կիրառումը:

ԱՊՀ շուկայի վերաբերյալ մեր պատկերացումը՝ միջազգային փորձի հետ համատեղ մեզ թույլ են տալիս իրական արդյունքների հասնել: Դելոյթի այլ գրասենյակների տարբեր ոլորտների և գործառույթների մասնագետների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում մենք հնարավորություն ենք ունենում մեր ծրագրերում ներգրավել փորձագետներ աշխարհի ամենատարբեր երկրներից և ունենալ տվյալների լավագույն փորձի հասանելիություն:

 • Կորպորատիվ ռազմավարության մշակում
 • Տարածաշրջանային ռազմավարության մշակում
 • Երկարաժամկետ պլանավորում
 • Ակտիվների պորտֆելի կառավարում
 • Գործառութային ռազմավարության մշակում
 • Շուկայի հետազոտություն
 • Ռազմավարական բենչմարկինգ
 • Տեղադիրքի ընտրություն
 • Շուկա մուտք գործելու ռազմավարության ընտրություն
 • Իրացման ուղղությունների մշակում
 • Գործարար ծրագրերի մշակում
 • Ռազմավարության ֆինանսական մոդելավորում
 • Կազմակերպության կառուցվածքային վերափոխում (ակտիվների միաձուլում/բաժանում, գործառութային և տարածաշրջանային կառուցվածքների մշակում)

Մեր ռազմավարական խորհրդատվական ծառայությունները ներառում են՝