Global Business Tax Services

Լուծումներ

Կորպորատիվ հարկային ծառայություններ

Միջազգային ընկերությունները ունեն յուրահատուկ պահանջներ հարկման, հաշվետվողականության և կառավարման նկատմամբ: Մեր թիմը կարող է տրամադրել հարկային խորհրդատվության և հարկային օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության ծառայությունների գծով մասնագետներ: Ունեք հարկային մարմինների հետ դատական վեճերի կարգավորման թիմ. վեճերի կարգվորման մեր թիմը ունի մեծ հաջողություն բանակցությունների միջոցով և դատարանում հարցերի կարգավորման հարցում:

Հայաստանում գործող թե միջազգային թե տեղական ընկերությունները  ունեն յուրահատուկ պահանջներ հարկման, հաշվետվողականության և կառավարման նկատմամբ: Մեր թիմը կարող է տրամադրել հարկային խորհրդատվության և հարկային օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության ծառայությունների գծով մասնագետներ: Ունեք հարկային մարմինների հետ դատական վեճերի կարգավորման թիմ. վեճերի կարգվորման մեր թիմը ունի մեծ հաջողություն բանակցությունների միջոցով և դատարանում հարցերի կարգավորման հարցում:

 

Հարկային ծառայություններ միջազգային ընկերություններին

Անկախ այն հանգամանքից` ձեր կազմակերպությունը միջազգային կորպորացիա է, թե մասնավոր կազմակերպություն, որը գործունեություն է ծավալում տարբեր երկրներում, մենք կապահովենք, որ դուք լինեք վստահ, որ գործում եք տարբեր երկներում գործող հարկային և այլ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան: Ավելին, մենք կարող ենք խորհրդատվություն տրամադրել հարկային պլանավորման բնագավառում բազմաթիվ ռազմավարական մեթոդների կիրառման վերաբերյալ: Մեր ծառայություներն են՝

  • Խորհրդատվություն հարկային օրենսդրության և զանազան գործարքների հարկային հետևանքների վերաբերյալ
  • Հայաստանում գործունեության հիմնման, վերակազմակերպման, լուծարման աշխատանքներում օժանդակություն:
  • Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների կազմակերպման գծով ծառայություններ
  • Հարկային օպտիմալացման ծառայությոնւներ և հարկային պլանավորման հնարավորություններից օգտվելու գծով խորհրդատվություն:  հարկային խնդիրների և ռիսկերի տեսանկյունից դրամական միջոցների հոսքերի բարելավման և ծախսերի արդյունավետության բարելավման գծով խորհրդատվություն
  • Հաճախորդի գործունեության հարկային ուսումնասիրություն և հնարավոր ռիսկի ոլորտների հայտնաբերում: 

Կազմակերպությունների հարկում