Global Employer Services

Լուծումներ

Ծառայություններ միջազգային գործատուներին

Ընկերության մուտքը նոր տարածաշրջաններ իր հետ բերում է մեծ դժվարություններ և միաժամանակ ղեկավարությունը պետք է իր ուշադրության կենտրոնում պահի իր հիմնական գործառնությունների վրա:

Մեր անձնակազմը կարող է Ձեզ օգնել, որ անձնակազմին վերաբերող փաստաթղթերը, արտոնագրերը, իրավական, հարկային և օրենսդրությանը համապատասխանության հարցերը գտնվեն հսկողության ներքո: Անկախ նրանից թե դուք նախատեսում եք ընդլայնվել միջազգային շուկաներում կամ ձեր գործունեությունը իրականացնել Հայաստանում կամ ԱՊՀ այլ երկներում մենք կարող ենք Ձեզ օգնել մշակել համապարփակ և ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ գլոբալ շարժունակության ծրագրեր, որը հնարավորություն կտա մի կողմից պահպանել ձեր առանցքային աշխատակիցներին և միաժամանակ ստանալ օգուտներ:

Աշխատակիցների նշանակում այլ երկրներում

 • Տարբեր երկրների ներկայացվող հայտարարագրերի կազմում գլոբալ աշխատակիցների համար:
 • Հարկի վճարումը հավաստող վճարման հանձնարարականների պատրաստում և հարկային մարմինների կողմից  հաստատումների ստացում,
 • Աշխատակիցների համար եկամտային հարկի հայտարարագրերի կազմում և ուղարկում

Աշխարհի տարբեր երկրներ փոխադրման աշխատանքային հարաբերություններ

 • Աշխարհի տարբեր երկրներ փոխադրման աշխատանքային հարաբերությունների, պարգևատրման, անձնկազմի կառավարման և վարքագծի կանոնների վերափոխում:
 • Գլոբալ ծրագրերի կառավարման վերափոխում տեղական պահանջներին համապատասխան,
 • Գործող համաձայնությունների համեմատում շուկայական դիքրի կամ որոշ ոլորտների և մրցակիցների հետ,

Միջազգային սոցիալալական ապահովության վճարներ և կենսաթոշակային համակարգեր

 • Միջազգային կորպորատիվ կենսաթոշակային ծրագրերի մշակում և ներդրում
 • Տարբեր երկրների կամ տարածաշրջանների համար առանձնահատուկ լուծումներ
 • Միջազգային սոցիալական համաձայնագրերի կիրառման գծով խորհրդատվություն

Միջազգային միգրացիոն հարցերով խորհրդատվություն

 • Աշխատանքային փոխհարաբերությունների փաստաթղթավորման գծով խորհրդատվական լիակատար աջակցություն հայաստանյան և օտարերկրյա քաղաքացիներին
 • Միգրացիոն պահանջների գծով իրավաբանական խորհրդատվություն, այդ թվում՝ վիզների և աշխատանքային թույլտվությունների կազմակերպում ՀՀ և այլ օտարերկրյա քաղաքացիներն
 • Աշխատանքային հարցերի ուսումնասիրության ծառայություններ

 

Միջազգային աշխատանքային հարաբերությունների գծով ծառայություններ