Tax management consulting

Ծառայություններ

Հարկային կառավարման խորհրդատվություն

Օգտագործելով մեր ձեռնարկությունների ռեսուրսների կառավարման (ERP) համակարգերի կիրառական փորձը՝ մեր մասնագետները կարող են տրամադրել ձեր կողմից նախընտրած լուծումը պահանջող հարկային հաշվառման և գործընթացների կառավարման համար: Մեր ինտեգրված մոտեցումը կապահովի, որ արդյունքները կտրամադրվեն ավելի արագ, նվազագույն սխալներով և ժամանակի խնայողությամբ:

Տարբեր տեսակների աղյուսակների շատ օգտագործումը, ոչ արդիական տեխնոլոգիաների կիրառումը, հարկային և ֆինանսական հաշվառման համակարգերի միջև ներդաշնակեցման բացակայությունը կարող են դժվարություններ առաջացնել ժամանակին և ճշգրիտ հարկային հաշվառում իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:

Մեր մասնագետ-խորհրդատուները ձեզ կօգնեն ընտրել և ներդնել այն ծրագրային ապահովումը, որն անհրաժեշտ է տեղական, ինչպես նաև այլ երկրներում ֆինանսական գործառնությունները հարկային հաշվառման մեջ ներառելու համար: Անկախ նրանից դուք օգտագործում եք կամ եթե պլանավորում էք օգտագործել SAP, Oracle կամ հաշվառման այլ ծրագիր, մեր մասնագետները կտրամադրեն այնպիսի ERP համակարգ, որն ուղված կլինի դեպի ձեր բիզնեսի պահանջների բավարարմանը:

Մենք կօգնենք Ձեզ լուծում գտնել հարկային հաշավառման մեջ առաջացող բոլոր խնդիրներին՝ Ձեզ ապահովելով ավելի շատ ժամանակով հարկային պլանավորման և արժեք ստեղծող գործառնությունների իրականացման համար:

Տարբեր տեսակների աղյուսակների շատ օգտագործումը, ոչ արդիական տեխնոլոգիաների կիրառումը, հարկային և ֆինանսական հաշվառման համակարգերի միջև ներդաշնակեցման բացակայությունը կարող են դժվարություններ առաջացնել ժամանակին և ճշգրիտ հարկային հաշվառում իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար:

Մեր մասնագետ-խորհրդատուները ձեզ կօգնեն ընտրել և ներդնել այն ծրագրային ապահովումը, որն անհրաժեշտ է տեղական, ինչպես նաև այլ երկրներում ֆինանսական գործառնությունները հարկային հաշվառման մեջ ներառելու համար: Անկախ նրանից դուք օգտագործում եք կամ եթե պլանավորում էք օգտագործել SAP, Oracle կամ հաշվառման այլ ծրագիր, մեր մասնագետները կտրամադրեն այնպիսի ERP համակարգ, որն ուղված կլինի դեպի ձեր բիզնեսի պահանջների բավարարմանը: 

Մենք կօգնենք Ձեզ լուծում գտնել հարկային հաշավառման մեջ առաջացող բոլոր խնդիրներին՝ Ձեզ ապահովելով ավելի շատ ժամանակով հարկային պլանավորման և արժեք ստեղծող գործառնությունների իրականացման համար:

Հարկային հաշվառման մեջ կիրառվող տեխնոլոգիաներ

Մենք կարող ենք օգնել ձեզ վերափոխել գործընթացները և տեխնոլոգիաները հաշվառման և փաստաթղթավորման գործընթացների յուրաքանչուր փուլում՝ ապահովելով արդյունավետություն, տվյալների համապատասխանություն և բարձրացնելով թափանցիկությունը: Մեր թիմը կարող է օգնել Ձեզ մշակել և օպտիմալացնել ձեր հարկային և հաշվապահական հաշվառան գործընթացները կամ միասնականացնել և ռացիոնալացնել գործող ընթացակարգերը:

Հարկային բիզնես գործընթացներ