Private Company Service

Վերլուծական նյութեր

Ծառայություններ մասնավոր հաճախորդներին

Գործարար միջավայրում հարկային օրենսդրությանը և ներդրումներին վերաբերող որոշումները մանրամասն քննարկվում, մասնագիտորեն մշակվում և կառավարվում են մասնագետների կողմից: Մենք հավատացած ենք, որ մեր հաճախորդ հանդիսացող անհատները պետք է ակնկալեն նույն մակարդակի ուշադրություն և կարող են օգտվել նույն որակի մասնագիտական ծառայություններից:

Մեր թիմը ձեր անունից կկառավարի ձեր հարկային, ներգաղթի, ծանուցումների և իրականացված գործարքների հայտարարարգրման գործընթացները: Վստահելով ձեր հարցերը մասնագետին դուք ապավում ենք, որ ձեր հարցերը կկառավարվեն ելնելով ձեր առանձնահատուկ իրավիճակից:

 

Օրենսդրությանը համապատսխանության ծառայություններ

Մենք տրամադրում ենք խորհրդատվական ծառայություններ հարկերի, ներգաղթի, աշխատանքային, գույքի պլանավորման, անշարժ գույքի և ակտիվների տեղաբաշխման, այլ երկրներում հարկային օրենսդրությանը համապատասխանության հարցերով և այդ ծառայությունները հիմնված են լինելու մեր ընկերության, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում 150 երկրներում գործող Դելոյթի անդամ հանդիսացող ընկերությունների մասնագետների հմտությունների վրա:

 

Խորհրդատվություն