Ծառայություններ

Հետազոտություն և զարգացում, և պետական խթաններ

Եթե ձեր բիզնեսը նախատեսում է ընդլայնվել, տեղափոխվել կամ ներդրում կատարել, ապա Ձեր բիզնեսը կարող է օգտվել օրենսդրությամբ նախատեսված մի շարք արտոնություններից:

Համակարգված մոտեցում

Արտոնությունների կիրառումը կարող է լինել ժամանակատար և բարդ գործընթաց: Մեր փորձառու թիմը ձեզ կարող է օժանդակել յուրաքանչյուր փուլում՝ տրամադրելով հետևյալ ծառայությունները.

  • հնարավոր խթանների վերաբերյալ խորհրդատվություն,
  • Ձեր բիզնեսի և ոլորտի, ինչպես նաև հարկային օրենսդրության վերաբերյալ մեր գիտելիքների օգտագործում,
  • պետական մարմինների բանակցությունների իրականացմանը աջակցում,
  • անհրաժեշտ փաստաթղթերի (տեխնիկական զեկույցներ, հաշվարկներ, բիզնես պլաններ) կազմում,
  • հարկային արտոնությունների կիրառման վերաբերյալ պետական մարմինների կողմից իրականցվող հարցումների կառավարում,
  • հարկային արտոնությունների կիրառման մասով հարկային վեճերի կարգավորմանը աջակցություն՝ Դելոյթի հարկային վեճերի կարգավորման թիմի հետ համատեղ: