3D printing is a revolution - TMT 2015

Predictions

3D տպագրությունը հեղափոխություն է. սակայն ոչ այն հեղափոխությունը, որը դուք կարծում եք

Տեխնոլոգիաների/ԶԼՄ/Հեռահաղորդակցության կանխատեսումներ 2015

Ամփոփ նկարագիր

Դելոյթի կանխատեսումներով, ըստ ոլորտի համահունչ կարծիքի 2015թ. ավելի քան 220,000 3D տպիչներ կվաճառվեն աշխարհի տարբեր երկրներում՝ 1.6 միլիարդ դոլար արժեքով, ինչը իրենից ներկայացնում է 100 տոկոս միավորի աճ և ոչ ավելի քան 80% աճ դոլարային արտահայտությամբ՝ 2014թ. համեմատությամբ: 

3D printing is a revolution

 Ներբեռնեք ամբողջական հաշվետվության PDF տարբերակը՝ 2015թ ոլորտի ամբողջական կանխատեսումներին ծանոթանալու համար:

    Did you find this useful?