Deloitte TMT

Ծառայություններ

Տեխնոլոգիաներ, ԶԼՄ և հեռահաղորդակցություն

Տեղեկացեք ավելին ոլորտի մասին

Տվյալ ոլորտին բնորոշ խնդիրների շուրջ մեր զգալի փորձը թույլ է տալիս տրամադրել բարձր մակարդակի տեղեկատվություն ձեր գործունեությանն առնչվող խնդիրների շուրջ: Ավելի քան 80% ընկերությունները, որոնք գործում են տեխնոլոգիաների, ԶԼՄ-ների և հեռահաղորդակցության ոլորտում ԱՊՀ-ում օգտվում են մեր խորհրդատվական և մասնագիտական ծառայություններից՝ իրենց գործունեության առաջխաղացման ճանապարհին:

Դելոյթի Տեխնոլոգիաների, ԶԼՄ-ների և հեռահաղորդակցության ոլորտը աշխարհի խոշորագույն փորձագիտական գիտելիքի համախմբումն է շնորհիվ մեր մասնագետների, որոնք օգնում են թվային աշխարհում գործող զանազան չափի և ձևի ընկերւոթյուններին

Ոլորտին բնորոշ խնդիրների առնչությամբ մեր անգնահատելի փորձը մեզ հնարավորություն է տալիս տրամադրել առաջնակարգ բիզնես լուծումներ: ԱՊՀ-ում գործող խոշորագույն ընկերությունների ավելի քան 80%-ը օգտվում է մեր կազմակերպության ծառայություններից և խորհրդատվությունից: