TI Practice: Our Solutions Framework

Վերլուծական նյութեր

Տեխնոլոգիական ինտեգրման գործառույթը: Մեր լուծումների համակարգը

Տեխնոլոգիաների ինտեգրման խմբի կողմից մատուցվող ծառայությունները ներառում են լուծումների լայն տեսականի, որը կարող է օժանդակել զանազան գործարար խնդիրների լուծմանը:

Դրանք ներառում են ՏՏ ռազմավարության մշակում ընդհանուր բիզնեսի ռազմավարությանը համահունչ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման հաշվարկելի արժեքի գնահատում, և ՁՌԿ, ձեռնարկությունների բովանդակության կառավարման, ձեռնարկությունների պորտալների վերաբերյալ տեխնիկական լուծումների ընտրության գծով օժանդակություն:

Մեր ծառայությունները նաև ներառում են բիզնեսի շարունակականության ապահովում հիմնական ծրագրային համակարգերի և ծառայությունների հասանելիություն, ՏՏ անվտանգություն և այլն:

Ներկայացված գրաֆիկայում պատկերաված է տեխնոլոգիաների ինտեգրման խմբի տեսլականը և մեր հաճախորդներին առաջարկվող լուծումների տեսակները:

Did you find this useful?