Analytics & Information Management

Լուծումներ

Վերլուծաբանության և տեղեկությունների կառավարում

Վերլուծաբանական ռազմավարություն

Վերլուծական գիտելիքների վրա հիմնված կազմակերպություն դառնալու խարիսխը հենվում է հետևյալ հիմնաքարերի՝ մարդկանց, գործընթացների, տվյալների և տեխնոլոգիաների առկայության վրա, որոնք օժտված են վերլուծական ռազմավարությամբ։ Մենք օգնում ենք սահմանել մի ռազմավարություն, որտեղ որոշումների կայացումը հիմնված է տվյալների վերլուծության և հիմնավորման վրա։ Մենք առանձնակի հմտությամբ միավորում ենք բիզնեսի, տեխնոլոգիաների և գիտության ոլորտներին տիրապետող թիմերին, որոնք կարող են փոխել կազմակերպությունների գործադիր տնօրենների օրակարգերը՝ առանցքային տվյալների և վերլուծական հարցերի, ռիսկերի և հնարավորությունների ռազմավարական և մարտավարական տարբերակների գնահատման միջոցով, միաժամանակ առանձնացնելով պետական օժանդակող մարմիններին, ճանապարհային քարտեզի առաջնահերթությունները, կադրային պահանջները, ներդրումները և շահույթը։  

Մենք հաճախորդներին օգնում ենք տնտեսական լծակները տեղաշարժել առավել ակտիվ, քան երբևէ՝ մեր Տվյալների և վերլուծաբանական լաբորատորիայի (ՏՎԼ) միջոցով, որը հաճախորդներին օգնում է արագությամբ գնահատել և իրականացնել առավել անհրաժեշտ դեպքերը, կիրառելով նորարարական տեխնոլոգիաներ և տվյալների և գործընթացների առաջնահերթ վերլուծություն իրենց սեփական տվյալներով։ Իր տեսակի մեջ լավագույն գործիքների և տեխնոլոգիաների օգնությամբ մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին օգուտ քաղել բազմազան էկոհամակարգերից, կիրառելով նորարարական և այնպիսի բացառիկ տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence, և Crowd Sourcing՝ մրցակցային դաշտում առավելություն և աշխատանքային արդյունավետության վերջնանպատակին հասնելու համար։

Մենք նշանակալի արդյունքներ ապահովող գործնական ուղիներ ենք մշակում, իսկ տվյալների դրամայնացման հմտություններով կազմակերպությունների տվյալների ակտիվները առևտրային նպատակներով օգտագործելու հնարավորությունները հատկորոշելու և ներդնելու համար, որը կօգնի ստեղծել եկամտի նոր, առանձին հոսքեր կամ որպես գործընկերային առավել լայն էկոհամակարգերի մաս։

Մեր առաջարկած վերլուծական գիտելիքների ռազմավարությունը ներառում է հետևյալը․

• Վերլուծական գիտելիքների վրա հիմնված կազմակերպություն

• Տվյալների դրամայնացում

• Աշխատասենյակային և լաբորատոր ծառայություններ

• Ռազմավարական ճանապարհային քարտեզներ և ուղեցույցներ

Մեծածավալ տվյալների և բովանդակության կառավարում

Դելոյթն աշխարհի բազմաթիվ առաջատար կազմակերպությունների օգնել է նախագծել, մշակել և իրականացնել Ձեռնարկության տվյալների կառավարման (ՁՏԿ) լուծումներ՝ կառուցվածքային տվյալների համար՝ բիզնեսի վերափոխմանն օժանդակելու, կանոնակարգային օրինապահության հասնելու և հիմնական բիզնես գործընթացները մեկնարկելու նպատակով։

Հաճախակի կիրառվող տեխնոլոգիաները ներառում են SAP, IBM, SAS/DataFlux, Informatica և Microsoft։ ՁՏԿ-ի մասով առաջարկում ենք՝

Ձեռնարկությունների տեղեկատվական ռազմավարություն․ կառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային տվյալների համար կազմակերպության կտրվածքով ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի սահմանում, որը համահունչ է համընդհանուր ռազմավարությանը։

Տվյալների կառավարում և գործընթացներ․ կազմակերպության քաղաքականությունների և գործընթացների հաստատում՝ ձեռնարկության տվյալների արդյունավետ կառավարման նպատակով։

Տվյալների որակ․ լուծումների, գործընթացների մատուցում՝ բարձր որակի տվյալներ ունենալու նպատակով։

Master և Meta տվյալների կառավարում․ լուծումների և գործընթացների նախագծում և ներդրում՝ հիմնական տվյալների օբյեկտների, այն է՝ հաճախորդների և արտադրանքի տվյալների կառավարման նպատակով։

Տվյալների կառուցվածք և կապեր․ համակարգերի, գործիքների և մոդելների սահմանում, որոնք կարող են ինտեգրվել համընդհանուր ենթակառուցվածքին։

Տվյալների միգրացիա․ կազմակերպել և զարգացնել անցումն ավանդականից նոր ծրագրեր, ինչպիսիք են ERP, CRM և DWH։

Ի հավելումն այդ ամենի, կազմակերպություններն ունեն «ոչ կառուցվածքային տվյալների» տեսքով տվյալների հսկայական գրադարան, որոնք տեղ են գտել բազմաթիվ փաստաթղթերում, համակարգերում, ներքին և ընդհանուր ցանցում։ Դելոյթի «Ձեռնարկությունների բովանդակության կառավարման» (ՁԲԿ)  բնագավառի փորձն օգնում է ձեզ բարելավել այդ տվյալները, ինչպես նաև դրանք ստեղծելու, կառավարելու, տեղաբաշխելու նոր ձևեր գտնել։ Մենք օգնում ենք փաստաթղթերի կառավարման, գիտելիքների, դեպքերի կառավարման, ներքին և ընդհանուր ցանցի, սկանավորման և արխիվացման, աշխատահոսքերի, հաշիվ-ապրանքագրերի մշակման, ինչպես նաև առկա ERP և CRM ծրագրերում թվային փաստաթղթերի ինտեգրման հարցերում։

Հաճախակի օգտագործվող տեխնոլոգիաները ներառում են SAP, OpenText, Microsoft SharePoint, Adobe և K2։
Մեր ՁԲԿ առաջարկները ներառում են՝

Բովանդակության և գրառումների կառավարում․ բովանդակության կառավարման տեսլականի և ռազմավարության, ճանապարհային քարտեզի և բիզնես դեպքերի մշակում։

Կառուցվածք և գործիքներ․ տեխնոլոգիական ճարտարապետության ձեռնարկի պատրաստում։ Սպասարկողների և գործիքների, կամ գործիքների ընտրության հարցերում խորհրդատվություն։

Վերափոխումներ․ տեխնոլոգիական լուծումների և գործընթացների վերլուծություն, նախագծում և ներդրում՝ բովանդակության կառավարման նպատակով։ Աշխատելով բազմաոլորտային թիմերում, կարող ենք կառավարել նաև գործընթացների, մշակույթի և կազմակերպության վերափոխումը։

Գործառնություններ․ աջակցել կազմակերպություններին իրենց առօրյա ՁԲԿ աշխատանքներում, կամ էլ մեր Application Management Services-ի միջոցով հանձն ենք առնում ՁԲԿ լուծումների պատասխանատվությունը և գործառնությունը:

Տվյալների տրամադրում և ավտոմատացում

Տեղեկությունների օգտագործման ձևը և ժամանակը պայմանավորված է թիրախ լսարանին տվյալների մատուցման ձևով։ Տվյալների քանակի, համակարգիչների արագագործության ավելացմանը և վերլուծությունների բարդացմանը զուգընթաց մենք օգնում ենք գործատուներին, գործընկերներին և մատակարարներին ավելի լավ աշխատել և արդյունավետորեն համագործակցել, իսկ առավել հզոր ու օգտակար գործիքների կիրառմամբ առավել բարենպաստ բիզնես որոշումներ կայացնել։ Մենք կառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային տվյալների ստացման և զտման բացառիկ մասնագիտական հմտություններ ունենք և այդ կարող են իրականացնել իրական ժամանակում և գրեթե իրական ժամանակում արագությամբ՝ տարատեսակ արտաքին և ներքին աղբյուրներից։ 

Նորագույն տեխնոլոգիաները տվյալների շտեմարանների ու պահոցների միջոցով մեզ հնարավորություն են տալիս համախմբել, հարստացնել և մաքուր տվյալներ մատակարարել վերլուծաբանական նպատակներով, որոնք կաշկանդված չեն կառուցվածքով։ Մեր տրամադրության տակ է տվյալների վերականգնման և դեպքերի մշակման սարքավորումներ, որոնց միջոցով ավանդական կառուցվածքային տվյալներից  և տվյալների հոսքերից առանձնացվում են այնպիսի բիզնես հնարավորություններ, ինչպիսիք են վեբ լոգերը և սենսորները։ Այս գործիքները թույլ են տալիս պատրաստել նկարագրական, դիագնոստիկ, կանխատեսելի և նեղ մասնագիտական վերլուծություններ, ինչպիսիք են հաշվետվությունները, հարցումները, գործառնական և կառավարման հաշվետվության համար կիրառվող վահանակները, այդպիսով հասկանալի դարձնելով բարդագույն տվյալները այնպիսի տեսողական ձևաչափով, որը թե՛ իմաստալից է, թե՛ կիրառելի։

Մեր առաջարկած տեղեկությունների մատուցումն ու ավտոմատացումը ներառում են․

• Վիզուալացում և տվյալների վերականգնում

• Վիրտուալացում և ամպային տեխնոլոգիա

• In-Memory լուծումներ

• Տվյալների ինտեգրում / մշակում (ingestion)

• Տվյալների պահպանում շտեմարանում / Data Lakes

Կատարողականության կառավարում

Ձեռնարկությունների կատարողականության կառավարումը (ՁԿԿ) կազմակերպության խնդիրների և կոմպետենտությունների նկատմամբ անհատական կատարողականի նպատակների սահմանման, հետագծման և չափման ամբողջական գործընթացն է։ Անկախ նրանից, թե կատարողականի ինտեգրացված կառավարման կենսափուլի որ հատվածում եք գտնվում, մենք կօգնենք ձեզ ներդնել տեխնոլոգիական լուծումներ՝ բիզնեսն առավել թափանցիկ և արդյունավետ կերպով կազմակերպելու համար։

Կազմակերպության կատարողականության կառավարումն, իրականում, բիզնեսի խնդիրն է, այլ ոչ տեխնոլոգիաների։ Ահա այդ մոտեցմամբ էլ մենք ի մի ենք բերել բիզնեսում, կոնկրետ ոլորտում մեծ գիտելիքներ և փորձ ունեցող մասնագետների, որոնց օգնել են բազմաթիվ կազմակերպությունների կատարողականի չափման և կառավարման հարցերում։

Մենք տրամադրում ենք կատարողականության կառավարման լիարժեք, 360 աստիճան ընդգրկող տեսլական, որում հաշվի են առնված բոլոր գործառութային և տեխնիկական խնդիրները։ Տրամադրելով ձեր պահանջներին համապատասխան, ամբողջական ծառայություններ, սկսած ռազմավարությունից մինչև ներդրում և գործարկում, օգնում ենք երեք առանցքային կարողությունների՝ պլանավորման, հաշվետվությունների պատրաստման և ամբողջականացման հետ կապված բարդագույն խնդիրներ լուծել։

ՁԿԿ-ի ոլորտում առաջարկում ենք՝

• Կատարողականության կառավարման ռազմավարություն

• Գնորոշման և շահութաբերության կառավարում

• Ծախսերի կառավարում

• Պլանավորում, բյուջետավորում և կանխատեսում

• Ամփոփում

• Ֆինանսական և կառավարման հաշվետվությունների կազմում

• Աջակցություն մոդելավորման և որոշումների կայացման հարցերում։

Առաջատար վերլուծաբանություն

Տվյալների ուժը կայանում է դրանց մեկնաբանության մեջ։ Մենք աշխատում են կազմակերպությունների հետ գրեթե բոլոր ոլորտներում, բիզնեսի կարևորագույն ճյուղերում, տվյալները վերլուծաբանությամբ հզորացնելու նպատակով։ Վերլուծաբանությունը համակարգչային, կանխատեսումների մոդելավորումը, վիճակագրության գիտելիքների կիրառումն է  տվյալների նկատմամբ այնպիսի հմտությունների միջոցով, ինչպիսիք են կանխատեսումների մոդելավորումը, համակարգչային իմացությունը՝ գործողությունների վերածվող նյութեր ստանալու նպատակով։ Վերլուծաբանությունն օգնում է որոշումներ կայացնել սպառողների, մատակարարման շղթայի, ֆինանսների, աշխատուժի և ռիսկերի ոլորտներում։

Վերլուծական լաբորատորիաների օգնությամբ մենք ուղղորդում ենք վերլուծական ռազմավարության աշխատաժողովները, «հնարավորի արվեստը» հանդիպումները և քննարկումները, որոնց խթանը դիզայներական մտածողության սկզբունքներն են, օգտվելով Deloitte’s Greenhouse/HIVE տեղանքներից։

Մենք առաջարկում ենք՝

• Վիզուալացում և արագ նախատիպեր

• Լեզվի բնական մշակում և տեքստի վերլուծություն

• Բովանդակության վերլուծություն և կանխատեսելի բովանդակության տրամադրում

• Որոշումների կայացման և տվյալների տեղաշարժ իրական ժամանակում

• Համակարգչային իմացությամբ կանխատեսման և կանխորոշման վերլուծաբանություն

Ի թիվս այլ տեխնոլոգիական լուծումների, մենք առաջարկում են նաև R, SAS, IBM Modeller և Watson, Python և Fluxicon Disco։

Ճանաչողական

Ճանաչողական վերլուծությունների (cognitive insight) պատրաստումը հաճախ ներառում է բարդ ալգորիթմներ, և հաճախորդի բիզնեսի խոր իմացություն պահանջում։ Դրանք իրականացվում են սեգմենտավորման, 360 պրոֆիլի, անձնավորված ներգրավման, կանխատեսումների վերլուծությամբ և այլն։ Տարբեր տվյալների հոսքերից, տեքստային աղբյուրներից և սոցցանցերից մենք ստանում ենք գաղափարներ և հարաբերություններ՝ ճանաչողական վերլուծության և կորրելացիաների միջոցով նոր վերլուծություններ կատարելու և իրական ժամանակում հասանելի պատասխաններ ստանալու համար, որոնք թաքնված են մեծածավալ տվյալների մեջ։

Դելոյթը հնարավորություն է տալիս ճանաչողական հաշվարկման միջոցով ի հայտ բերել բիզնեսի և տնտեսական ոլորտների վերափոխման ներուժը։ Միավորելով մի շարք նորահայտ կարողություններ, օգնում է բացահայտել և հզորացնել մարդկային միտքը։ Ճանաչողական ավտոմատացումը ներառում է մարդկային ինտելեկտի հզորացում՝ բարդ գիտելիքները և որոշիչ բիզնես գործընթացներն ավտոմատացնելու համար, այդպիսով «ճանաչողական դարձնելով» բարձր ծախսերը, աշխատատար և կրկնողական աշխատանքները։ Սա աշխատողներին հնարավորություն է ընձեռում բարելավել ծառայությունների որակը, ճշգրտությունը և ժամկետայնությունը։

Ճանաչողական իմացությամբ և ձևավորմամբ մենք կարող ենք տվյալների հոսքի, լրահոսի և սոցցանցերի մասին հստակ գիտելիքների օգնությամբ խելացի ռազմավարություն ձևավորել՝ հիմնվելով Դելոյթի «Նորարարության 10 տեսակները» սկզբունքի վրա։

Մենք առաջարկում ենք՝

• Ճանաչողական մասնակցություն

• Ճանաչողական ավտոմատացում

• Ճանաչողական պատկերացում և ձևավորում

• Ճանաչողական վերլուծություններ

Կառավարվող վերլուծաբանություն

Կառավարվող վերլուծությունները հիանալի այլընտրանք են առաջարկում ընկերությունների առջև կանգնած խնդիրներին, այդ թվում՝ ինքնուրույն կատարելու հնարավորություն։ Վերլուծական տեխնոլոգիաների աութսորսինգը և կազմակերպության ներսում վերլուծական մտածելակերպի ներմուծումը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և արդյունավետորեն յուրացնել առաջարկվող առաջատար կարողություններն ու հմտությունները։ 

Մեր լուծումներն ընդգրկում են Կարողությունների հզորացումը և Կառավարվող ծառայությունները, որոնք ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով․

Կարողությունների հզորացում․ մշակել վերլուծությունների համար անհրաժեշտ ճիշտ գործառնական մոդելները, այդ թվում՝ ճիշտ գործընթացները, կառավարումը, մեթոդաբանությունը և գործիքները։

• Ճկուն մոտեցում․ հաճախորդներին տալ հարկավոր կարողություններն իրենց կազմակերպության ներսում արագագործ կառուցվածքների և մոտեցումների ներառման համար։

• Քրաուդֆանդինգ․ ի գործ դնել մարդկանց խմբերի ուժը նորարարական նպատակներով, արագացնել իրականացման տեմպը՝ օգտվելով մեծապես բազմազան ներքին և արտաքին կարողությունների շտեմարանից։

Կառավարվող ծառայություններ․ աութսորսինգային վերլուծությունները համապատասխանում են առաջատար լուծումներով առաջարկվող հնարավորություններին և վերլուծական գիտելիքներին, սակայն առավել արագ և արդյունավետ կերպով։

• Ենթակառուցվածքը որպես ծառայություն․ անվտանգ ամպային և պահպանման ենթակառուցվածք, որի չափերը նախատեսված են տարբեր ծավալի պահանջներին համապատասխանելու, ոլորտի ստանդարտ տվյալների ինտեգրմանն ու տեղեկատվության տարածման կառուցվածքներին օժանդակելու համար։

• Տվյալները որպես ծառայություն․ ամպային հարթակ և պահանջվող տվյալների կառավարման ծառայություններ, այդ թվում՝ ռեսուրսների աղբյուրների որոնում, ներառում, զտում, համադրում և հսկողություն։

Data & Content Management

We take a business-driven approach to designing and implementing next generation solutions and processes that support our clients to better manage, protect, share and innovate with their data. We have helped many of the world’s leading organisations design, develop, pilot and operationalise effective enterprise data management (EDM) solutions, as they seek to increasingly use “structured data” to drive automation, advanced analytics and digital capabilities that support their business transformation.

In the ever-expanding digital universe combined with recent advances in technology, organisations can now better harness the value of unstructured data (“content”) from their business, customer, and operational systems. Our enterprise content management (ECM) practice is passionate about helping our clients to develop a highly-productive workforce, delivering intelligent, digitised, content-driven ecosystems that drive efficiency in business processes and translate content into insights for optimised decision making.