SAP

Լուծումներ

SAP

SAP ֆինանսական վերափոխում

Վերաձևել ֆինանսական պլանավորումը, կանխատեսումները և հաշվետվական համակարգերը SAP S4/HANA Finance և BPC-ի օգնությամբ։ SAP ֆինանսական առաջարկները և արագացուցիչները ներառում են Ֆինանսական ձևափոխման արագացուցիչ (FTA)© | S/4HANA Finance Lab | եկամուտների ճանաչման և լիզինգային հաշվապահական հաշվառում| գործընթացների ռոբոտային ավտոմատացում (RPA) | ՁԿԿ արդիականացում և վերափոխում| կանխատեսելի վերլուծաբանություն | կենտրոնական ֆինանսներ։

SAP մատակարարման շղթա

SAP S/4HANA, SAP IBP, SAP Ariba և այլ մեծաթիվ գործիքների միջոցով բարելավել մատակարարման շղթայի գործընթացները և խուսափել ծախսատար լոգիստիկ միջամտություններից։ Ենթահնարավորությունները ներառում են Aftermarket | արտադրություն | լոգիստիկա | պլանավորում | գնումներ | PLM և EAM։

SAP հաճախորդների վերափոխում

SAP CRM, SAP Hybris, BRIM, Vendavo, Mobile Sales Application (SAP Fiori), և Vistex-ի կիրառությամբ նպաստել մեր գործընկերների հարաբերություններին իրենց հաճախորդների հետ։ Ենթահնարավորությունները ներառում են S/4HANA Customer Service| S/4HANA Sales & Marketing | Hybris Billing| S/4HANA Revenue Management| Single Stack։

SAP վերլուծաբանություն

Օգտվեք SAP S/4HANA-ի վերլուծաբանական հնարավորություններից կառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային տվյալների աղբյուրներից գործողության վերածման ենթակա վերլուծական նյութեր ստանալու համար։ Ենթահնարավորությունները ներառում են SAP S/4HANA Analytics | BOBJ Cloud/Digital Boardroom | SAP HANA Cloud Platform | IoT & Big Data | Native On-Premise SAP HANA | Insight Visualizations | Products & Solutions։

SAP տեխնոլոգիա

Լուծումների մշակում՝ ECC միջավայրից SAP S/4HANA անցում կատարելու, SAP S/4HANA-ին իրական ժամանակում հաշվետվությունների պատրաստման հնարավորություն տալու, վերլուծությամբ ուղեկցվող գործողությունների մղող գործարքների տրամադրման նպատակով, տեղում կամ ամպային ծրագրային հավելվածներ, ամբողջացնել կառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային տվյալները և նպաստել օգտագործողների փորձառությանը՝ հիմնվելով նախագծային մտածողության սկզբունքների վրա։ Ենթահնարավորությունները ներառում են Platform Modernization | Cloud Migration | Digitization of SAP։

SAP ամպային տեխնոլոգիա

Դելոյթի SAP ամպային տեխնոլոգիաների ծառայություններ (DeCloud), ավանդական SAP-ի և HANA-ի վրա հիմնված լուծումների տրամադրում, որն իրականացվում է գործընկերոջ մասնավոր հոսթինգի ամպային տեխնոլոգիայի միջոցով և փաթեթավորված ու կառավարվող ծառայությունների տեսքով։

SAP թվային վերափոխում

Սա բիզնես հավելվածների նոր լրակազմ է, որը նվազեցնում է գործընթացի բարդությունները և թվայնացնում ձեր բիզնեսի բոլոր հնացած, անալոգային հատվածները։ S/4-ն իր հերթին ինտեգրված է մի շարք հզոր ամպային հավելվածներին, որոնք թույլ են տալիս ուղիղ կապ ստեղծել ձեր բիզնեսի և հաճախորդների (հաճախորդների ներգրավում և առևտուր), մատակարարների (Ariba, Concur), աշխատողների (SuccessFactors, Concur) և սարքերի (HANA Business Cloud Platform) միջև։