Enterprise Applications

Ծառայություններ

Ձեռնարկությունների կառավարման ծրագրեր

Տեղեկատվական համակարգեր կառավարչական որոշումների կայացման համար

Մեր օրերում գրեթե բոլոր ընկերություններն ունեն ավտոմատացված ռեսուրսների կառավարման համակարգեր, ինչպիսիք են ERP, CRM, SCM, SNO, EAM կամ MES: Այս համակարգերը ձեր բիզնեսին հնարավորություն են տալիս ունենալ տեղեկահենք կառավարման մշակույթ, որը ոչ միայն բերում է ընթացիկ գործունեության բարելավմանը և օպտիմալացմանը, այլև հնարավոր է դարձնում նպատակաուղղված կառավարման համակարգը:

Մեր ձեռնարկությունների ծրագրերի ներդրման/օժանդակության ծառայությունների թիմը ունի ԱՊՀ տարբեր ընկերությունների հետ աշխատանքի զգալի փորձ տնտեսության տարբեր ոլորտներում: Մեր թիմը ճանաչված է որպես առաջատար ձեռնարկատիրական կառավարման համակարգերի լուծումների ներդրման փորձագետ և առաջատար: 

Oracle գործարար ծրագիրը հայտնի է ողջ աշխարհում իր ֆունկցիոնալ արդյունավետությամբ:  Oracle-ի ինտեգրված բիզնես ծրագրերը օգնում են գործառնական կառավարման, գործընթացների օպտիմալացման, ֆինանսական պլանավորման, բյուջետավորմեն և ֆինանսական հաշվետությունների համախմբման աշխատանքները կազմակերպելիս:  

Ներկայումս ավելի ու ավելի մեծ թվուվ ընկերություններ են գիտակցում որ ձեռնարկատիրական կառավարման համակարգերը գնալով առանցքային են դառնում բիզնեսի կառավարման գործում: Հիմնական բիզնես գործառույթների և ինտեգրացված տվյալների համակցությունը ստեղծում է տեղեկահենք կառավարման մշակույթ և ոչ միայն նպաաստում է ընթացիկ գործունեության արդյունավետ կազմակերպմանը, այլև հնարավորություն է ընձեռում առաջիկա նպատակները և քայլերի հաջորդականությունը մշակել՝ ելնելով ռազմավարական առաջնահերթություններից:

SAP