IT strategy & management

Լուծումներ

ՏՏ Ռազմավարություն և կառավարում

Ձեր ՏՏ գործառույթի ամենօրյա կառավարումը և վերահսկողությունը կարող է չլինել ամենաշնորհակալ գործառույթներից, սակայն այն առանցքային է: Մենք կարող ենք օգնել ՏՏ կենտրոնի հիմնման և ՏՏ գործառույթների օպտիմալացման գործընթացում, ընդ որում ապահովելով դրա առավել արդյունավետ և քիչ ծախսատար կազմակերպումը:

Ձեր բիզնեսի ռազմավարությունը պետք է հիմնված լինի արդյունավետ ՏՏ համակարգերի և կառուցվածքների վրա, որոնք միտված են ապագայի զարգացումներին, ծախսարդյունավետ են և օգնում են ենթակառուցվածքների արդյունավետ ինտեգրմանը կորպորատիվ ռազմավարության հեռահար և միջնաժամկետ նպատակներին: