Մեր մասնագետները

Ջոն Ռոբարթս

Գործընկեր, Աուդիտի գծով խորհրդատվություն

Ջոն Ռոբարթս

Ջոն Ռոբարթսը ԱՊՀ-ի կապիտալի շուկայի մասնագիտական խմբի ղեկավարն է։

Ջոն Ռոբարթս