Press releases

TAX SEMINAR 2017

Aruba

Deloitte Dutch Caribbean organiseert een Tax Seminar ‘Actuele Europese en Internationale fiscale ontwikkelingen’ met als gastspreker Prof. dr. Peter Kavelaars. Tijdens dit seminar wordt u geïnformeerd over de meest recente Europese en Internationale fiscale ontwikkelingen en de impact hiervan op onze lokale economie.


Aansluitend en mede ingegeven door de naderende verkiezingen op Aruba, zal er een paneldiscussie plaatsvinden met als discussievraag: ‘Is een belastinghervorming op Aruba wenselijk en nodig en hoe zou die er dan uit moeten zien?’ Tijdens deze interactieve paneldiscussie onder leiding van Prof. dr. Kavelaars, wordt het huidige belastingsysteem geëvalueerd en zullen voorstellen tot hervorming worden geformuleerd. De panelleden krijgen de mogelijkheid om hun visie en ideeën met het publiek te delen. Het doel van deze paneldiscussie is om, aan de hand van alle input, gezamenlijke tot een werkbaar belastingplan voor Aruba te komen.
 

Datum

25 augustus 2017

Locatie

Tierra del Sol

Tijdstip

16:00 – 18:30 uur

met aansluitend een netwerkborrel

Investering

USD 95

inclusief BBO/BAZV

Aanmelden

Raoul Kurban

taxseminar2017@deloitte.aw of (+297) 594 8469

 

Lezing

Om u een indruk te geven zal het programma de volgende onderwerpen bevatten:
• invoering dividendbelastingplicht coöperaties
• jurisprudentie HvJ inzake dividendbelasting en ‘beneficial ownership’
• afschaffing pensioen in eigen beheer
• aanpassing regime afgezonderd particulier vermogen
• implementatie anti-bepsrichtlijnen EU
• voortgang CCCTB/CCTB
• EU: Openbaar maken agressieve belastingadviezen
• CbC-regelgeving, UBO-regelgeving, Trustregelgeving

 

Prof. dr. Peter Kavelaars

Peter Kavelaars is, naast zijn functie als partner/directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam, en hoogleraar Fiscale Economie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam tevens buitengewoon hoogleraar fiscale economie en recht bij de University of Curaçao.

 

Panelleden

De leden van de panel zijn afgevaardigden van de volgen de organisaties:

  • AVP
  • MEP
  • POR
  • atia
  • KvK
  • Deloitte
     
Did you find this useful?