Press releases

Introductie Belasting Additionele Voorzieningen PPS-projecten (“BAVP”)

Tax Newsflash Aruba 

Op 22 mei 2018 hebben de Staten van Aruba (om de openbare financiën van land Aruba op orde te brengen) de Ontwerplandsverordening Invoering crisisheffing en andere fiscale voorzieningen met meerderheid aanvaard. In dit kader verwijzen wij naar onze NewsFlash “Wetswijziging per 1 juli 2018” waarin alle wijzigingen besproken zijn. In deze Special NewsFlash belichten wij de gevolgen die de invoering van de BAVP heeft en gaan  wij kort in op de factuurvereisten.

Did you find this useful?