Press releases

Termijn "zo spoedig mogelijk" bezwaar maken na verstrijken bezwaartermijn ingekort

Bent u niet akkoord met een belastingaanslag die de Inspecteur heeft opgelegd? Dan hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen die aanslag. Formeel dient u binnen 2 maanden na de dagtekening van de aanslag bezwaar te maken.


Wat nu, als u om de één of andere reden na het verstrijken van de bezwaartermijn, kennis neemt van de aanslag? U dient dan “zo spoedig mogelijk” na het bekend worden met de aanslag in bezwaar te gaan waardoor u kunt voorkomen dat het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard.

 
Termijn “zo spoedig mogelijk”

Jarenlang is op basis van vaste jurisprudentie van de Raad van Beroep voor Belastingzaken een termijn van één maand als “zo spoedig mogelijk” aangemerkt. De termijn van één maand is tot nu toe ook door het Gerecht van Eerste Aanleg gehanteerd. Gelet op de diverse fiscale ontwikkelingen op de eilanden, onder meer dat de Hoge Raad momenteel de hoogste rechter is in belastinggeschillen op de eilanden, zal het Gerecht de kortere termijn die de Hoge Raad heeft vastgesteld hanteren, te weten drie weken. Het Gerecht zal, met uitzondering van bijzondere omstandigheden, voortaan deze termijn van drie weken als “zo spoedig mogelijk” aanmerken en niet langer de termijn van één maand.
 

Did you find this useful?