Press releases

FATCA/CRS

Aruba

Nederlands

Door de wereldwijd toenemende trend tot invoering van een systeem van automatische uitwisseling van informatie krijgen financiële instellingen te maken met nieuwe wetgeving om dit daadwerkelijk te effectueren. Overheden willen op deze manier meer inzicht krijgen in gegevens van hun inwoners om belastingontduiking tegen te gaan. Zo hebben de Verenigde Staten reeds de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ingevoerd. Op basis van deze regelgeving worden financiële instellingen wereldwijd verplicht hun Amerikaanse klanten te identificeren en bepaalde gegevens te rapporteren aan de (lokale) belastingautoriteiten. Aruba is gestart met de onderhandelingen met de VS om tot een overeenkomst te komen omtrent de informatie verschaffing met betrekking tot onderdanen van de VS door financiële instellingen. Er is echter tot op heden met de VS nog geen overeenkomst gesloten die hieraan nadere uitwerking geeft. Om aan de FATCA verplichting te voldoen dienen financiële instellingen op Aruba direct informatie te verstrekken aan de Inland Revenue Service (IRS) in de VS. De deadline met betrekking tot de verstrekking van informatie over het jaar 2014 zoals gesteld door de VS was uiterlijk 29 juni 2015.

Op verzoek van de G20 is door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de Common Reporting Standards (CRS) in het leven geroepen. In overeenstemming met de FATCA dienen financiële instellingen op basis van de CRS hun buitenlandse klanten te identificeren.

Aruba heeft in dit verband voor het leveren van CRS informatie een Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA) getekend. Op basis van de MCAA zal Aruba CRS gegevens uitwisselen vanaf het belastingjaar 2017 (levering 2018).

Zowel FATCA als de CRS hebben invloed op onder meer het beleid, processen en systemen op het gebied van klantidentificatie, klantbeheer en rapportage door financiële instellingen.

Deloitte Dutch Caribbean beschikt over een internationaal netwerk van experts die een brede ervaring hebben met het bijstaan van financiële instellingen, zoals Private Equity fondsen, vastgoedfondsen, banken, vermogensbeheerders en verzekeraars op het gebied van FATCA en de CRS. De FATCA/CRS teams bestaan uit experts op het gebied van belastingen, Anti-Money Laundering (AML)/Customer Due Diligence (CDD), compliance en risico's.

Did you find this useful?