Press releases

FATCA/CRS

Sint Maarten

Nederlands

Door de wereldwijd toenemende trend tot invoering van een systeem van automatische uitwisseling van informatie krijgen financiële instellingen te maken met nieuwe wetgeving om dit daadwerkelijk te effectueren. Overheden willen op deze manier meer inzicht krijgen in gegevens van hun inwoners om belastingontduiking tegen te gaan. Zo hebben de Verenigde Staten reeds de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ingevoerd. Op basis van deze regelgeving worden financiële instellingen wereldwijd verplicht hun Amerikaanse klanten te identificeren en bepaalde gegevens te rapporteren aan de (lokale) belastingautoriteiten. Om aan de FATCA verplichting te voldoen dienen financiële instellingen op Sint Maarten direct informatie over onderdanen van de VS te verstrekken aan de Internal Revenue Service (IRS) in de VS. De lokale autoriteiten hebben tot op heden geen agreement met de VS afgesloten om de informatie verschaffing centraal te coördineren. De deadline met betrekking tot de verstrekking van informatie over het jaar 2014 zoals gesteld door de VS was uiterlijk 29 juni 2015.


Op verzoek van de G20 is door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de Common Reporting Standards (CRS) in het leven geroepen. In overeenstemming met de FATCA dienen financiële instellingen op basis van de CRS hun klanten te identificeren en na te gaan in welk land zij belastingplichtig zijn.


Sint Maarten heeft in dit verband verklaard de intentie te hebben om vanaf het belastingjaar 2017 CRS gegevens uit te wisselen (levering 2018).


Zowel de FATCA en CRS regelgeving hebben invloed op onder meer het beleid, processen en systemen op het gebied van klantidentificatie, klantbeheer en rapportage van financiële instellingen.


Deloitte Dutch Caribbean beschikt over een internationaal netwerk van experts die een brede ervaring hebben met het bijstaan van financiële instellingen, zoals Private Equity fondsen, vastgoedfondsen, banken, vermogensbeheerders en verzekeraars op het gebied van FATCA en de CRS. De FATCA/CRS teams bestaan uit experts op het gebied van belastingen, Anti-Money Laundering (AML)/Customer Due Diligence (CDD), compliance en risico's.

Did you find this useful?