Press releases

Wetswijzigingen per 1 juli 2018

Tax Newsflash Aruba

Om de openbare financiën van land Aruba op orde te brengen werden op 22 maart 2018 enkele maatregelen aangekondigd door de Minister President. Op 22 mei 2018 hebben in verband hiermee de Staten van Aruba de Ontwerp-landsverordening Invoering crisisheffing en andere fiscale voorzieningen met meerderheid aanvaard. In dit bericht bespreken wij in hoofdlijnen de wijzigingen.

Did you find this useful?