Press releases

Wetswijzigingen 2016

Nederlands

Bij de belastingherziening per januari 2015 zijn er reeds een groot aantal wijzigingen doorgevoerd.

Met de veranderingen in de wetgeving beoogt de regering van Curacao de economie en de werkgelegenheid te stimuleren, het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven te verbeteren, het belastingstelsel te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten.

In deze newsflash informeren wij u over de wijzigingen die per 1 januari 2016 van toepassing zullen zijn in de winstbelasting en inkomstenbelastingsfeer.

Winstbelasting

Het tarief voor de winstbelasting wordt verlaagd van 25% tot 22%. Voor belastingplichtigen met een gebroken boekjaar zal het tarief met ingang van het eerste boekjaar dat aanvangt na 1 januari 2016 van toepassing zijn.

Met ingang van 2016 is het niet meer mogelijk om tot ten hoogste 1/3 van de aanschafprijs van een bedrijfsmiddel vervroegd af te schrijven. Voor onroerende zaken geldt vanaf 2016 dat het niet mogelijk is om verder dan tot op 50% van de waarde waarvoor elk object in de Onroerendezaakbelasting (OZB) belast wordt af te schrijven.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelastingtarieven zijn in vergelijking met 2015 verder verlaagd en de belastinggrondslagen zijn per belastingschijf verruimd. De toeslagen zijn verhoogd.

1e schijf

0 – 30.000

9,75%

2e schijf

30,000 - 40.000

15,00%

3e schijf

40.000 – 60.000

23,00%

4e schijf

60.000 – 85.000

30,00%

5e schijf

85.000 – 125.000

37,50%

6e schijf

125.000 -

46,50%

 

Basisaftrek

 

2.175

Alleenverdienerstoeslag

 

1.366

Kindertoeslag

I

727

 

II

364

 

III

95

 

IV

73

Ouderentoeslag

 

1.030

Partner

 

516

 

Met betrekking tot de eigen woning regeling vervalt met ingang van 2016 de aftrek van de premie voor brand- en ongevallenverzekering. Met ingang van 2015 is reeds de aftrek voor onderhoudskosten tot NAf. 3.000 afgeschaft.

Wij verwijzen voor een recapitulatie van de belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2015 naar onze newsflash.

Did you find this useful?