Article

VAN ECONOMIC VALUE NAAR SHARED VALUE

Kansen voor toekomstgerichtebedrijven

"Wat als alleen die bedrijven die gelijktijdig economische waarde en sociaal-maatschappelijke waarde creeren, een license to operate behouden? De oproep aan het bedrijfsleven om een actieve bijdrage te leveren aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen wordt steeds dringender."

Klik op "download" om het artikel te lezen.

 

Bron: Coaching Magazine

Did you find this useful?