Perspectives

Vaktechnische Beschouwing Balkenendenorm in de Curaçaose Setting

April 2020

De Human Capital Consultancy praktijk van Deloitte Dutch Caribbean heeft in februari van dit jaar tijdens het event ‘Get The Inside Scoop’ de resultaten gepresenteerd van het Nationaal Salarisonderzoek dat het afgelopen jaar op Curaçao is uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in beloningsstructuren en arbeidsvoorwaarden op Curaçao.  Deze informatie is belangrijk om gefundeerde adviezen te kunnen geven op gebied van thema’s zoals beloning(structuren), functiewaardering en performance management. Tijdens de presentatie werd stil gestaan bij twee belangrijke thema’s namelijk beloning in tijden van crisis en normering van beloning middels bijvoorbeeld een Balkenende- of Rhuggenaath norm of iets soortgelijks. In dit artikel willen we vanuit onze expertise het thema van normering vanuit diverse perspectieven belichten.

To continue reading, download the article.

Did you find this useful?