Article

Balanceren tussen kansen en bedreigingen

Antilliaans Dagblad | Dinsdag 3 mei 2016

Willemstad - In de digitale economie is het vooral balanceren tussen het grijpen van kansen in een steeds markt waarin bedrijven opereren en de zich daarbij manifesterende ‘cybersecurityrisico’s. Dat is de uitkomst van het mini-seminar ‘Digital economy: trends and big shifts’, georganiseerd door Deloitte Dutch Caribbean onlangs in het Renaissance Hotel. Het seminar stond in het teken van de trends en ontwikkelingen in de huidige digitale economie en de daaraan verbonden risico’s op het gebied van cybersecurity. De bijeenkomst voor genodigden werd geopend door Mario Flores, partner Risk & Technology Advisory bij Deloitte Dutch Caribbean, met de boodschap dat disruptieve technologieën en businessmodellen ook hun weg naar Curaçao zullen vinden. Daarna introduceerde Flores de sprekers.

De eerste lezing werd ver-zorgd door Mario van Vliet, van de Raad van Bestuur Deloitte Nederland en hoogleraar informatiemanagement aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van Vliet gaf zijn visie op baanbrekende businessmodellen. Deze zetten hele markten op zijn kop, zoals Uber en Netflix, evenals het ‘Internet of Things’ waar tegenwoordig alles gekoppeld wordt aan het internet en zelfs auto’s automatisch online worden voorzien van nieuwe besturingsprogramma’s. Consumenten zijn inmiddels méér dan gewend aan online winkelen, online bankieren en andere vormen van online dienstverlening; ‘online’ is het nieuwe normaal voor het contact met klanten. Er vindt een verschuiving plaats van het kopen van goederen naar het aanschaffen van een dienst die toegang geeft tot deze goederen. Een goed voorbeeld hiervan zijn faillissementen van grote muziekwinkels door de komst van onder andere iTunes. Ook bestaat er een sterke trend op het gebied van ‘dataanalytics’. Dat dit ook zijn weerslag heeft op de banen van onze jongste generatie, onderschrijft Van Vliet: "Wij hebben als maatschappij geen idee hoe onze wereld of de banen van onze kinderen er over twintig jaar uitzien, maar dat zij voor ons nu onbekende banen zullen vervul-len, is een gegeven.”

Na deze reis door een digitale wereld vol kansen, werd door Roy Jansen, senior manager Risk Advisory Services Deloitte Dutch Caribbean, een heel andere kant van dezelfde medaille belicht. In zijn lezing weidde Jansen uit over de bescherming van kroonjuwelen binnen organisaties en hoe deze anno 2016 steeds vaker de interesse wekken van cybercriminelen of concurrenten opererend in dezelfde markt. "Cyberrisicomanagement is een onderwerp voor de be-stuursagenda, aangezien talloze cybersecurityincidenten laten zien dat het bedrijven enorm veel geld kost als er onvoldoende of verkeerde maatregelen zijn getroffen om waardevolle bedrijfsbezittingen te beveiligen”, zo stelt Jansen. Ook in de Dutch Caribbean vinden met enige regelmaat cybersecurityincidenten plaats, doordat cybercriminelen zoeken naar doelen met minder weerstand en zich steeds vaker richten op kleinere markten en organisaties. De specialist is ervan overtuigd dat ook voor bedrijven in het Caribisch gebied, specifiek op Curaçao, een passende manier bestaat om zich blijvend te weren tegen cyberrisico’s in de almaar verder digitaliserende wereld. Flores sloot het mini-seminar af met de aankondiging van een onderzoek waar Deloitte Dutch Caribbean onlangs mee is gestart, naar de ‘State of cyber security in the Dutch Caribbean’, waar een groot aantal organisaties aan deelneemt om een beeld te schetsen van specifieke lokale trends en ontwikkelingen op dit terrein. De eindrapportage zal in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar komen.
 

Klik hier om het artikel te downloaden. 

Did you find this useful?