Article

Conceptrichtlijnen ondernemingsrecht gepubliceerd

Deloitte Perspective

De Europese Commissie heeft op 25 april 2018 een tweetal conceptrichtlijnen gepubliceerd die erop zijn gericht vereenvoudigingen en verbeteringen aan te brengen in het ondernemingsrecht.

Did you find this useful?