Article

Belasten van digitale diensten

Deloitte Perspective

De Europese Commissie heeft op 21 maart 2018 twee conceptrichtlijnen gepubliceerd die regels bevatten hoe in de toekomst moet worden omgegaan met het belasten van digitale diensten.

Did you find this useful?